Reallønna falt med 1,2 prosent i fjor

Publisert

Gjennomsnittlig lønnsvekst falt fra 2,8 prosent i 2015 til 1,7 prosent i fjor, viser den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg.

Prisveksten økte fra 2,1 prosent til 3,6 prosent i samme periode. Samlet bidro dette til at gjennomsnittlig reallønn etter skatt for alle grupper falt med 1,2 prosent i fjor.

Lavere skatt på lønn bidro til å trekke realveksten noe opp, nærmere bestemt med 0,6 prosentenheter, ifølge utvalget, som hvert år legger fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.

Av rapporten framgår det at lønnsveksten for industriarbeidere falt fra 2,5 prosent i 2015 til 2 prosent i 2016. For statsansatte falt lønnsveksten fra 2,8 til 2,4 prosent og for kommuneansatte fra 3,3 til 2,5 prosent i samme periode.

Bonusutbetalinger som trakk lønnsveksten opp i 2015, gjør utslaget størst for ansatte i finansnæringen, som endte med en lønnsvekst på 2,5 prosent i fjor, mot 4,3 prosent i 2015.

Det er verdt å merke seg at nedgangen i oljenæringen trakk ned gjennomsnittet med 0,4 prosent, samt at lederne også merket nedgangen. Gjennomsnittslønnen for administrerende direktører i næringsvirksomheter økte totalt sett med 2,1 prosent, men for de som leder selskaper innen utvinning av råolje og naturgass falt gjennomsnittslønnen med hele 8,7 prosent.