Reaktivt utslipp i Halden

Publisert

Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden hadde et utslipp av radioaktivt jod mandag. Utslippet skal være lite, men ett døgn etter at alarmen gikk, er lekkasjen fortsatt ikke stanset.

Det radioaktive jod-utslippet skyldtes en teknisk svikt under behandling av brensel i reaktorhallen og skjedde klokken 13.45. De som oppholdt seg i reaktorhallen under utslippet, evakuerte hallen da alarmen gikk. De har i ettertid vært inne og gjort arbeid for å identifisere årsak og utbredelse av lekkasjen. Statens strålevern ble varslet om hendelsen av IFE tirsdag formiddag.

– Ikke farlig

– Vårt fokus nå er at IFE får stoppet utslippet, sier avdelingsdirektør Per Strand ved Strålevernet.

Han opplyser at de er i løpende kontakt med IFE:

– Vi vil åpne en ny tilsynssak knyttet til denne hendelsen for å avdekke hvordan dette kunne skje og hvorfor vi ikke ble varslet før dagen etter.

Ifølge informasjonen Strålevernet har mottatt så langt, vil ikke utslippet ha noen konsekvenser for helse eller miljø utenfor anlegget.

Per Strand, avdelingsdirektør i Statens strålevern, sier utslippet av den radioaktive isotopen jod 131 er under utslippsgrensene, men det er ikke et rutineutslipp.

– Dette skal ikke skje, og utslippet må stanses og komme under kontroll.

Reaktoren var avstengt for et planlagt vedlikehold og den skal være avstengt ut året.

Statens strålevern har sendt et måleteam til Østfold. Teamet skal kontrollere utslippsnivåene.

– Bør stenges

Bellona liker ikke at utslippene fortsatt pågår dagen etter.

– De pågår fortsatt, og det er svært bekymringsfull, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

IFE oppgir at det er snakk om små mengder, om lag fem prosent av mengden de har lov til å slippe ut i løpet av et år.

– Men her har utslippene skjedd over kort tid, så det vil ha større virkning enn dersom utslippene hadde vært spredt over et større tidsrom, sier Bøhmer.

Han sier at halveringstiden for radioaktivt jod er åtte dager.

– For to uker siden ble det sagt at man skulle stenge Halden-reaktoren, men det har tydeligvis ikke skjedd, sier han.

Natur og Ungdom mener utslippet viser at atomkraft ikke er trygt.

– Det er svært bekymringsfull at dette skjer hos IFE, som jo tross alt forsker på kjernebrenselsikkerhet. Dette viser tydelig at man aldri kan være trygg nok når det gjelder atomkraft, tross alle sikkerhetsforanstaltninger, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, som mener det nå er på tide å stenge Haldenreaktoren for godt. (©NTB)