Raggovidda vindkraftverk dobler kapasiteten

Varanger Kraft henter inn ny eier i sitt vindkraftselskap.

Varanger Kraft forteller i en pressemelding at de selger aksjer i Varanger KraftVind AS, og at de sammen med ny aksjonær har besluttet å bygge ut Raggovidda Vindkraftpark med en betydelig kapasitetsøkning.

Franske Cube Infrastructure Managers har gjennom fondet Cube Infrastructure Fund II kjøpt 49 prosent av aksjene i Varanger Kraftvind AS, og samtidig har eierne i fellesskap blitt enige om å utvide vindparken til mer enn dobbel effekt.

Raggovidda vindpark ligger omtrent 17 kilometerfra Berlevåg i Finnmark. Vindparken vil etter utbyggingen produsere mer enn 400 GWh, noe som tilsvarer over 20 prosent av det totale strømbehovet i Finnmark.

Raggovidda har vist en sterk historisk produksjon siden 2014. Den er lokalisert 350-400 meter over havet og området har en gjennomsnittlig vindhastighet på 9,5 m/s i relativt stabile værforhold.

Den eksisterende vindparken er utstyrt med 15 Siemens Gamesa vindturbiner og produserer nesten 200 GWh pr. år. Utvidelsen vil resultere i mer enn en dobling av produksjonen. De nye turbinene skal etter planen produsere strøm fra høsten 2021.

Samarbeidet mellom Cube og Varanger Kraft AS markerer begynnelsen på partnerskapet som har til formål å utvikle et energiinfrastrukturprosjekt som er kritisk for den økonomiske og sosiale utviklingen i Finnmark fylke.

- Varanger Kraft er veldig fornøyd med valget av Cube som en langsiktig partner for dette prosjektet. Dette partnerskapet muliggjør også videre industriell utvikling i Øst-Finnmark regionen. For Øst-Finnmark er dette en stor dag. Regionen har behov for tilførsel av både energi og infrastruktur til å overføre energien. Dersom regionen skal kunne utvikles industrielt og næringsmessig vil bærekraftig energiutbygging være kritisk. Uten en investeringspartner ville en slik utbygging blitt svært krevende, sier Terje Skansen, administrerende direktør for Varanger Kraft

- Varanger Kraft er en veldig sterk og pålitelig partner og en leverandør av kritisk infrastruktur i Nord-Norge. Vi ser frem til å starte dette partnerskapet og samarbeide tett med Varanger Kraft for å støtte dem i utvidelsen av Raggovidda Vindkraftpark, samt i andre fremtidige energi-infrastrukturprosjekter, sier Jerome Jeauffroy, administrerende partner for Cube Infrastructure Managers.