Ptil til skal snu utviklingen med nytt nettsted

Publisert

Petroleumstilsynet (Ptil) har satt "Trenden skal snus" som sitt hovedtema for 2017, og i den forbindelse har de lansert et eget prosjektnettsted.

- Hovedtemaet Trenden skal snus er gjeldende i ett år. Arbeidet med dette skal være høyt prioritert både i Ptil og industrien de neste månedene, skriver Ptil på sin hjemmeside.

På adressen www.trendenskalsnus.no skal Ptil legge ut informasjon om bakgrunn, hva de vil oppnå og informasjon om det de definerer som sine tre spissinger:

 • Partssamarbeid
 • Robusthet
 • Standardisering
 • Partssamarbeid

  Ptil er bekymret for det økte presset de merker på partssamarbeidet, og lover at de skal følge opp:

  • Kapasitet og kompetanse hos vernetjenesten:
  • Organisering, rolleforståelse, ressurser/tid, saksunderlag og involvering i viktige beslutningsprosesser

  • Bruk av AMU og forholdet mellom vernetjeneste og AMU
  • Samarbeid på tvers av aktører, særlig i grensesnittet mellom operatør og entreprenør
  • Bekymringsmeldinger.
  • - Den siste tiden har vi fått flere varsler og bekymringsmeldinger som gir indikasjoner på en negativ utvikling innen partssamarbeidet. Vi følger opp hvert varsel og hver bekymringsmelding. Vi følger også opp selve varslerordningen, i samarbeid med Arbeidstilsynet, skriver Ptil.

   De lover også et eget seminar om varsling i samarbeid med Arbeidstilsynet 31. mai 2017.

   Robusthet

   - I løpet av det siste året har vi registrert et høyt antall alvorlige hendelser og svekkede HMS-resultater. Nå trenger næringen økt oppmerksomhet på robusthet for å kunne håndtere endrede forutsetninger og tilløp til hendelser, skriver Ptil.

   Ptil lover å følge opp med tilsyn rettet mot:

   • overordnede systemer og styring
   • verifikasjoner ute i den spisse enden, for å se på hvordan selskapene konkret sørger for robusthet i tekniske anlegg
   • hvordan organisasjonen er satt opp for å få til robust planlegging
   • Standardisering

    - Sett fra Ptils side er det overraskende lite penger og midler som brukes på standardisering i forhold til de gevinstene som ligger i å kunne bruke og ha tilgang til hensiktsmessige, gode og oppdaterte standarder, skriver Ptil.

    Dette lover Ptil å følge opp med mer innsats enn det de har gjort så langt, og de forteller at de blant annet vil se på hvordan selskapene bruker de nasjonale og internasjonale standardene som finnes.

    Synlig påvirkning og målbare resultater

    - I løpet av 2017 vil Ptil gjennomføre en rekke tilsyn og prosjekter rettet mot selskapenes arbeid for på snu en bekymringsfull utvikling. Effekten av innsatsen skal overvåkes og måles, både underveis og etterpå, skriver Ptil.