Oslo  20160512.Norges Bank kutter ikke styringsrenta. Den holdes på 0,5 prosent.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20160512.Norges Bank kutter ikke styringsrenta. Den holdes på 0,5 prosent.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Produksjonen i norske bedrifter får opp dampen

Publisert

Bedriftenes produksjon øker mer enn tidligere, og tilgangen på arbeidskraft er blitt litt dårligere de siste tre månedene.

Bedriftene som er med i Norges Banks regionale nettverk, melder riktignok om at produksjonen vokste moderat de siste tre månedene. Men veksten har styrket seg siden forrige periode, og kommer til å få opp dampen ytterligere det kommende halvåret, viser bedriftenes forventninger, ifølge rapporten.

Vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet har styrket veksten.

Tilbakemeldingen fra nettverket bygger opp under inntrykket av at utviklingen i norsk økonomi har passert bunnen og så vidt har begynt å få opp farten igjen. I forrige uke varslet også Statistisk sentralbyrå et sannsynlig oppsving for norsk økonomi de neste tre årene.

Vekst i alle sektorer

– Veksten tar seg opp i nesten alle sektorer og bekrefter hovedinntrykket. Veksten er sterk og økende utenfor oljerelaterte sektorer, og bremsen i oljesektoren avtar, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Andelen av bedriftene som rapporterer om kapasitetsbegrensninger og problemer med tilgangen på arbeidskraft, har økt litt. Kontaktene oppgir at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene.

Sterkere enn ventet

Utviklingen synes sterkere enn Norges Bank har sett for seg, mener Bruce.

– Veksten i kapasitetsutnyttelsen tar seg opp raskere enn ventet av Norges Bank, og er helt på linje med at arbeidsledigheten faller mer enn ventet, sier han.

Samlet anslår kontaktene i Norges Banks regionale nettverk en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år, så vidt over rammen på 2,4 prosent fra frontfaget.

(©NTB)