Prisfall på olje og gass ga laveste handelsoverskudd på 17 år

Publisert

Norges handelsoverskudd falt hele 36,3 prosent i fjor sammenlignet med året før. Det var på det laveste nivået siden 1999, og forklaringen ligger i petroleumsnæringen.

Eksporten av varer utgjorde 747 milliarder kroner i fjor – en nedgang på 10,6 prosent fra 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå(SSB).

Reduksjonen skyldes i stor grad lavere olje- og gasspriser. Verdien av naturgasseksporten utgjorde 160,2 milliarder kroner i 2016 og gikk dermed tilbake 27,4 prosent sammenlignet med 2015. Nedgangen skyldes fall i prisene, som for naturgass i gassform i årsgjennomsnitt lå 27,5 prosent lavere. Mengden eksportert gass var om lag uendret.

Olje trekker også ned

Eksportverdien for råolje gikk ned 5,8 prosent fra 2015 og utgjorde 185,8 milliarder kroner i 2016. Også her skyldes reduksjonen lavere priser, til tross for at den økte gjennom året. Den årlige gjennomsnittsprisen endte på 363 kroner fatet og var 12,4 prosent lavere enn i 2015. Mengden eksportert olje gikk opp for tredje år på rad, og 512 millioner fat utgjør en økning på 7,5 prosent.

Svekket fastlandseksport

Også en svekket fastlandseksport trekker handelsbalansen ned. Inntektene fra fastlandseksporten gikk ned 4,3 prosent fra 2015 og endte på 387,0 milliarder i 2016.

Mye av reduksjonen skyldes fall i eksportverdien for industrimaskiner, der en stor andel går til olje- og gassrelaterte virksomheter i utlandet. Lavere eksport av raffinerte mineraloljeprodukter bidro også.

I motsatt retning trakk fiskeeksporten. En sterk økning i prisene ga rekordhøye eksportverdier i 2016. (©NTB)