Hvem blir årets bransjeambassadør?

Olje- og energibransjen er under press og har de siste årene fått mye negativ omtale.

Olje- og energibransjen er under press og har de siste årene fått mye negativ omtale.

Vi ønsker å gi anerkjennelse til en person/personer som gjennom 2016 har løftet frem bransjen på en konstruktiv måte.

Under ser du foreslåtte kandidater med begrunnelse.

Kandidat 1

Jeg synes årets bransjeambassadør har vært alle oljearbeidere som måtte gå ned i lønn og som mister mye av pensjonsordningen sin, men som fortsatt leverer samme innsats eller litt høyere pga. av alle kollegaer som har blitt sagt opp.

Kanditat 2

Den nye oljen er en del av prosjektet Energi til nye løsninger. Medlemsbedriftene i Norsk olje og gass står bak initiativet.

Frontfigurene i prosjekter er

 • Emil Yde Aasen, Sivilingeniør produktutvikling og produksjon, NTNU Trondheim
 • Saresh Mohamad, Mastergrad petroleumsteknologi, UiS
 • Shara Mabast Ali, Mastergrad petroleumsteknologi, UiS
 • Eyolf Strømme-Svendsen, Sivilingeniør bygg- og miljøteknikk, NTNU Trondheim
 • Katrine Haram Olsen, Lektor kjemi og biologi, UiO

De fem frontfigurene er nominert fordi de har bidratt med konstruktive innspill inn i samfunnsdebatten om hvor viktig olje og gass er for vårt veldferdssamfunn, samtidig som det er viktig at vi finner flere bein å stå på i tiden fremover.

Kandidat 3.

Kristin Færøvik er administrerende direktør i oljeselskapet Lundin. I tillegg er hun styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Færøvik er et forbilde i en hardt prøvet industri. Hun er dyktig i sin kommunikasjon overfor ungdommen der hun ofte løfter frem alle mulighetene i oljebransjen for de som velger relevant utdanning i dag.

Nå jobber juryen

Juryen består av deltakere i programkomitéen for enerWE Communication Conference.

Myndigheter

 • Olje- og energidepartementet, Jan Magne Bae, Rådgiver i avdeling for klima, industri og teknologi

NHO Bransjeorganisasjoner

 • Energi Norge, Cecilie Lillehagen Welo, Kommunikasjonsrådgiver
 • Norsk Industri, Hans Petter Bøe Rebo, Ass. Director oil & gas technology suppliers
 • Norsk olje og gass, Einar Fannemel, Kommunikasjonsrådgiver

Forskning og utdanning

 • SINTEF Energi, Anne Steenstrup-Duch, Kommunikasjonsdirektør
 • NTNU, Hege J. Tunstad, Senior Communications Advisor

Prisutdeling

Prisen for årets bransjeambassadør offentliggjøres og deles ut på enerWE Communication Conference den 10. mai.

Det opplyses om at enerWE AS har inntekter fra enerWE Communication Conference.