#DenNyeOljen kåret til årets bransjeambassadør

Publisert

Olje- og energibransjen er under press og har de siste årene fått mye negativ omtale. enerWE ønsker å gi anerkjennelse til noen som gjennom 2016 har løftet frem bransjen på en konstruktiv måte.

Programkomitéen for enerWE Communication Conference fungerer som jury. Prisen ble denne uken delt ut på enerWE Communication Conference.

Tre flotte kandidater

Tre kandidater ble vurdert av juryen.

Kandidat 1: Alle oljearbeidere som måtte gå ned i lønn og som mister mye av pensjonsordningen sin, men som fortsatt leverer samme innsats eller litt høyere pga. av alle kollegaer som har blitt sagt opp.

Kandidat 2: #DenNyeOljen er en del av prosjektet Energi til nye løsninger. Medlemsbedriftene i Norsk olje og gass står bak initiativet.

Frontfigurene i prosjekter er

 • Emil Yde Aasen, Sivilingeniør produktutvikling og produksjon, NTNU Trondheim
 • Saresh Mohamad, Mastergrad petroleumsteknologi, UiS
 • Shara Mabast Ali, Mastergrad petroleumsteknologi, UiS
 • Eyolf Strømme-Svendsen, Sivilingeniør bygg- og miljøteknikk, NTNU Trondheim
 • Katrine Haram Olsen, Lektor kjemi og biologi, UiO
 • Kandidat 3: Kristin Færøvik er administrerende direktør i oljeselskapet Lundin. I tillegg er hun styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Færøvik er et forbilde i en hardt prøvet industri. Hun er dyktig i sin kommunikasjon overfor ungdommen der hun ofte løfter frem alle mulighetene i oljebransjen for de som velger relevant utdanning i dag.

  ...og vinneren er...

  Alle de tre kandidatene fikk stemmer, men det var prosjektet #DenNyeOljen som gikk av med seieren.

  I juryens begrunnelse legges det vekt på at de fem prosjektdeltakerne har bidratt med konstruktive innspill inn i samfunnsdebatten om hvor viktig olje og gass er for vårt velferdssamfunn, samtidig som det er viktig at vi finner flere bein å stå på i tiden fremover.

  De unges stemme

  - Jeg må presisere at vi ikke er ansatt for å være ambassadører for olje- og gassnæringen, sier Shara Mabast Ali. Vi ble ansatt som de unges stemme mot næringen. Vi fikk helt frie tøyler til å mene det vi vil om oljeindustrien og fornybart så lenge det er faktabasert.

  - Prosjektet er et ettårig prosjekt der vi fem studenter reiser rundt og snakker med andre unge mennesker i Norge for å samle fakta som vi alle er enige om, forteller Eyolf Strømme-Svendsen. Slik kan vi som er morgendagens beslutningstakere prøve å finne en vei fremover.

  - Hvordan har dere jobbet med å løfte alt det flotte som skjer i olje- og gassbransjen opp og ut av bransjen.

  - Hovedsakelig har vi gått ut og snakket med mennesker, forteller Katrine Haram Olsen. Gjennom et spill har vi latt dem finne ut selv hvor komplisert det er og hvor mye de egentlig vet, men ikke klarer å sette inn i perspektiv. Vi har satt de store sammenhengene i perspektiv så de sitter med en bedre forståelse for hvordan Norge er bygget opp.

  - Hva er deres råd til bedrifter i oljebransjen for å løfte saker opp og ut til resten av landet?

  - Inviter oss unge inn til selskapene og snakk med oss, sier Saresh Mohamad. Vær stolt av yrket ditt og vær ærlig. Vi at du er en del av løsningen og ikke en del av problemet. Statoil er jo nå den største aktøren i Norge som satser på fornybart. Vis det!

  - Hva annet bør bransjen tenke på?

  - Olje og gasselskapene bør i større grad tenke som en bransje, sier Saresh Mohamad. De bør sammen om å løse problemene. Det ville gitt mye større effekt både når det gjelder budskap og tiltak. I tillegg så har det en kostnadsmessig effekt.

Powered by Labrador CMS