Deler ut 161 millioner

Alle skal få. 825 virksomheter har fått innvilget til sammen 161 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter, melder VOX. Det er om lag 60 prosent flere enn i fjor. 86 prosent av BKA-søknadene ble innvilget i årets runde. Mange ønsker opplæring i muntlig 59 prosent av årets BKA-prosjekter inkluderer … Continued

Alle skal få.

825 virksomheter har fått innvilget til sammen 161 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter, melder VOX. Det er om lag 60 prosent flere enn i fjor. 86 prosent av BKA-søknadene ble innvilget i årets runde.

Mange ønsker opplæring i muntlig
59 prosent av årets BKA-prosjekter inkluderer opplæring i muntlig norsk, som i år er en del av den ordinære utlysningen. 77 prosent inkluderer opplæring i lesing og skriving.

Tallene viser at behov for opplæring i muntlig norsk er stort, og at det var riktig å ha dette med i BKA, sier Tom Sørhus, avdelingsdirektør Vox.

25 prosent av prosjektene som har fått midler inkluderer regning. Det er en nedgang fra i fjor på 48 prosent.

Finnmark øker mest

Oslo (149), Møre og Romsdal (77) og Hordaland (74) er fylkene som har flest virksomheter som skal gjennomføre BKA-kurs. Fylket med størst økning er Finnmark, der 15 virksomheter har fått midler, mot 1 i fjor.

Se tildelingen fordelt på fylker og bransjer i vox.no/statistikkbanken.