200 millioner skal fordeles

Rekordmange søker om midler til kurs. 938 virksomheter har søkt om til sammen 200 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for sine ansatte gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), skriver VOX i en pressemelding. Rekordsøkningen viser at det var riktig å styrke denne ordningen. Det vil føre til at … Continued

Rekordmange søker om midler til kurs.

938 virksomheter har søkt om til sammen 200 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for sine ansatte gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), skriver VOX i en pressemelding.

Rekordsøkningen viser at det var riktig å styrke denne ordningen. Det vil føre til at flere voksne kan få tilbud om opplæring samtidig som de er i arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det har aldri tidligere vært flere virksomheter som har søkt om BKA-midler.

Økningen viser at virksomhetene har forstått hvilke muligheter BKA gir, og at behovet for opplæring er stort, sier Tom Sørhus, avdelingsdirektør i Vox.

Finnmark er det fylket med størst økning i antall virksomheter som har søkt. Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane følger rett bak, mens Østfold og Nord-Trøndelag har hatt størst nedgang.

I 2014 var det i tillegg til de ordinære BKA-midlene lyst ut øremerkede midler til muntlig opplæring. Disse søknadene er ikke med i sammenligningen med tallene for 2015.

Hva er BKA?
Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

  • Mer enn 100 millioner bevilges hvert år til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.
  • Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.
  • BKA bidrar til bedre utføring av arbeidsoppgavene, økt bruk av ferdighetene, bedre samarbeid og kommunikasjon og økt motivasjon for videre læring og omstilling.
  • Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.