Nexans på dypt vann

Published

Havdybde på 2100 meter.

De Chevron-drevne olje- og gassfeltene Jack og St. Malo ligger på en havdybde på 2100 meter. For Nexans er dette den hittil dypeste installasjonen av innovative kraft-umbilicals, som integrerer høyspent kraftforsyning og umbilical-funksjoner i et enkelt kabel-tverrsnitt, melder selskapet.

Jack- og St. Malo-feltene ligger 40 km fra hverandre omtrent 450 km sør for New Orleans i Louisiana, USA. Prosjektet omfatter tre undersjøiske oljebrønner som er tilknyttet en flytende produksjonsenhet med en kapasitet på 170 000 fat olje og 42.5 millioner kubikkfot naturgass per dag.

Nexans' spesialiserte produksjonsanlegg for kabler og umbilicals i Halden i Norge har konstruert og produsert en 42 km lang kraft-umbilical som siden ble splittet i to lengderfor å dekke de to separate feltene.

Nexans har vært en pioner innenfor innovativ umbilical-design. En kraft-umbilical samler egenskapene til kraftkabler og umbilicals i én og samme kabel, som kan forsyne prosjekter på store havdyp med høyspent kraft. I tillegg til fiberoptiske elementer og signalkabler til kontroll- og overvåking inneholder en kraft-umbilical en rekke stålrør. Fordi vi ikke lenger er nødt til å transportere og installere en egen strømkabel og en umbilical for styring, kan vi redusere transport- og installasjonskostnadene betydelig.

Det måtte et ingeniørteam med erfaring fra flere disipliner til for å løse de mange tekniske utfordringene med å designe denne komplekse kraft-umbilicalen som kan brukes på et havdyp på 2400 meter, og som er designet for å vare i 30 år. De to kraft-umbilicalene ble ferdig produsert og levert på en transportlekter til et lagringssted i Mobile i Alabama. En suksessfull installasjonskampanje av de to kraftkablene ble gjennomført i juli 2014.

Det har vært en glede å samarbeide med så profesjonelle ingeniører, fra både Nexans og Chevron. Deres dedikasjon og samarbeid har vært vesentlig for at prosjektet ble så vellykket", sier prosjektleder David Rasmuss fra Nexans.