Så langt i år har CO2-prisen steget jevnt og trutt.
Så langt i år har CO2-prisen steget jevnt og trutt.

Prisen på CO2-utslipp har tredoblet seg så langt i år

Publisert

Prisen på CO2-kvoter var høye i 2008. Da var prisen for utslipp av ett tonn CO2 helt oppe i 31,70 euro.

Så falt prisen og ble liggende lav i flere år, før den tok seg kraftig opp igjen i år. Ved begynnelsen av inneværende år sto den i 7,81€/tonn. Så steg den jevnt og trutt før den på den 10. september nådde en foreløpig topp på 25,19 euro tonnet. Etter det har den falt litt igjen, og nå ligger den på 21,34 euro pr. tonn.

Det betyr at prisen på utslippskvotene har tredoblet seg så langt i år.

CO2-prisene har mye å si for norsk olje og gass, men også for norske strømpriser. Mye av strømmen i Europa kommer fortsatt fra kull, samt fra gass. Spesielt kull slipper ut mye CO2 under produksjonen, og de må betale for CO2-kvoter. Her er det relativt store forskjeller i hvor forurensende de forskjellige kraftverkene er, men de mest forurensende blir først ulønnsomme.

Samtidig så må strømnettet produsere den strømmen som etterspørres, og det betyr at prisene stiger når CO2-prisene stiger. Dermed er CO2-prisene i ferd med å gi et betydelig innslag på strømprisen. En CO2-pris på 20 euro gir omtrent 10 øre/kWh i utslag på strømprisen.

Prisen på CO2-kvoter var på sitt høyeste i 2008, for så å falle og ligge lavt i flere år før de tokseg kraftig opp igjen i år.
Prisen på CO2-kvoter var på sitt høyeste i 2008, for så å falle og ligge lavt i flere år før de tokseg kraftig opp igjen i år.
Så langt i år har CO2-prisen steget jevnt og trutt.
Så langt i år har CO2-prisen steget jevnt og trutt.
I september nådde CO2-prisen en foreløpig topp før den stabiliserte seg noe.
I september nådde CO2-prisen en foreløpig topp før den stabiliserte seg noe.
Powered by Labrador CMS