VIDEOBLOGG FRA SOMMERSTUDENTER: (Med unntak av kø ved kaffemaskinen) er det ingen ulemper ved å ha sommerstudenter

Publisert