Bilde av Tesla

Vil ha bensinprisene ned

Myndighetene ser aktørene i kortene. Lavere oljepris og avgiftskutt på drivstoff skal komme forbrukerne til gode i form av lavere pumpepris, slår finansminister Siv Jensen (Frp) fast. Mandag innkalte hun og næringsminister Monica Mæland (H) fire oljedistribusjonsselskaper, UNO X-gruppen, Statoil Fuel & Retail, Smart Fuel og Esso Norge, til møte for å få en forklaring på … Continued

Myndighetene ser aktørene i kortene.

Lavere oljepris og avgiftskutt på drivstoff skal komme forbrukerne til gode i form av lavere pumpepris, slår finansminister Siv Jensen (Frp) fast.

Mandag innkalte hun og næringsminister Monica Mæland (H) fire oljedistribusjonsselskaper, UNO X-gruppen, Statoil Fuel & Retail, Smart Fuel og Esso Norge, til møte for å få en forklaring på hvorfor bensinprisen ikke har gått mer ned etter det kraftige prisfallet på olje den siste tiden.

Det er første gang en regjering har tatt initiativ til et slikt møte.

Vi følger dette tett og nøye. Det er viktig at aktørene skjønner at myndighetene ser dem i kortene, sier finansministeren.

To forhold
Jensen påpeker at to forhold som klart bør virke inn på bensinprisen, har inntruffet samtidig, nemlig at prisen på råolje har falt og at bensinavgiftene ikke blir prisjustert til neste år.

I november hadde oljeprisen stupt med 30 prosent, mens bensinprisene bare hadde falt med 5 prosent, ifølge Nettavisen. De siste ukene har imidlertid pumpeprisen falt mer enn oljeprisen.

Fallende oljepris må jo gi utslag i lavere produktpris, og det må komme forbrukerne til gode, sier Jensen til NTB.

Hun mener også forbrukerne må bli mer bevisste.

Forbrukerne må kjenne sin besøkelsestid og utnytte forbrukermakten sin, understreker hun.

Ulike forklaringer
Mæland sier de har fått ulike forklaringer på hvorfor bransjen har drøyd med å sette prisene ned.

Men hovedbudskapet deres er at prisene har gått litt ned, mens fortjenesten ikke har gått opp, sier hun.

Tidligere i år la Konkurransetilsynet fram en rapport som viser at norske bensinstasjonskjeder tar vesentlig høyere marginer enn før.

Salgsdirektør i Esso Anne Fougner ønsker ikke å gå inn på hvor mye prisene vil gå ned.

Men vi kan garantere at avgiftendringer kommer direkte ut til forbrukerne, sier hun til NTB.

Om lag 60 prosent av bensinprisen går til statskassa.

Større utslipp
Miljøbevegelsen har lenge ønsket å gjøre det dyrere å fylle tanken for å få klimautslippene ned. Siv Jensen sier til NTB at hun ikke frykter negative miljøkonsekvenser som følge av lavere bensinpriser.

Miljøbevegelsen må tilpasse seg virkeligheten. Bilen er det viktigste framkomstmiddelet for folk flest i dag, sier hun. Også biodrivstoff skal bli billigere, føyer hun til.

Leder Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne påpeker at utslippene fra veitransporten er en veldig stor del av klimagassutslippene i Norge.

Mer veiutbygging, kutt i bilavgifter og nedsetting av bensinavgiftene er det stikk motsatte av det grønne skiftet som også regjeringen selv sier vi må ha, og som verdens klima trenger, sier han til NTB.