- Vi glemmer av og til at muligheten til vårt velferdsnivå skyldes inntektene fra olje- og gassvirksomheten

Publisert

- Det norske samfunnet er bygget opp ved at vi har brukt naturressurser til å skape et av verdens beste velferdssamfunn, forteller Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Schjøtt-Pedersen sier til enerWE at vi nå står ved et viktig veivalg.

- Nå står vi overfor et grunnleggende veivalg om Norge skal bruke de mulighetene som naturen har gitt oss til fortsatt å gi et fantastisk velferdsnivå til befolkningen, eller om vi skal velge å la ressursene ligge og akseptere et lavere velferdsnivå. Det er et grunnleggende veivalg for det norske samfunnet.

Ikke alle er enige med Schjøtt-Pedersen.

- Mange høyt utdannede mennesker mener vi skal stenge ned olja så fort som mulig. Hvor har kommunikasjonen sviktet?

- Jeg tror mange tar for gitt at vi har de store inntektene vi har. Vi glemmer av og til at muligheten til vårt velferdsnivå skyldes inntektene fra olje- og gassvirksomheten.

Schjøtt-Pedersen understreker at industrien må innrette seg slik at utslippene reduseres.

- Vi må sørge for at vi når klimamålene fra Paris. Dette er fullt mulig samtidig som vi driver med olje- og gassvirksomhet. Det er tvert imot en forutsetning for at verden skal få den energien som verden er avhengig av.

Vi står ved et veivalg. Er du bekymret for at det norske folk og politikere velger feil?

- Det er et stort flertall i Norge som mener vi skal bruke mulighetene som olje- og gassvirksomheten gir. Jonas Gahr Støre har nettopp vært på talerstolen og bekreftet at Arbeiderpartiet i likhet med Høyre og Fremskrittspartiet er en garantist for videreføring av olje- og gasspolitikken. Det er et viktig signal at de dominerende partiene så tydelig utrykker at dette er grunnleggende for Norge og at de vil bidra til stabilitet i norsk olje- og gasspolitikk.

Videointervju med Jonas Gahr Støre vil snart publiseres. Følg med på Facebook.com/THEenerWE.