Taper 200 millioner

Skuffet over kompensasjonen. Kommunalminister Jan Tore Sanner presenterte onsdag kompenserende tiltak for kraftnæringen i nord, som vil tape rundt 200 millioner kroner årlig på bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift. Energi Norge skriver i en pressemelding at de ikke er særlig imponert over tiltakene presentert av kommunalministeren, som de mener har lovet at økningen skal kompenseres krone … Continued

Skuffet over kompensasjonen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner presenterte onsdag kompenserende tiltak for kraftnæringen i nord, som vil tape rundt 200 millioner kroner årlig på bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift. Energi Norge skriver i en pressemelding at de ikke er særlig imponert over tiltakene presentert av kommunalministeren, som de mener har lovet at økningen skal kompenseres krone for krone.

Regjeringen flytter i realiteten 200 millioner kroner årlig fra fornybarsektoren til samferdsel, i en tid med svakere inntjening i energiselskapene og store investeringsbehov. Energiselskapene vil i begrenset grad ha glede av de kompenserende tiltakene som ble lagt på bordet i dag. Vi er særlig bekymret for at investeringene i kraftnettet skal svekkes, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge på energinorge.no.

Annet syn hos regjeringen

Regjeringen mener derimot at de kompenserende tiltakene vil bidra til et løft for regionen.

Nord-Norge er i vekst og differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for regjeringen. Vi er i mot den omleggingen EU har besluttet om differensiert arbeidsgiveravgift, der noen sektorer må tas ut av ordningen. Men vi bruker muligheten til å ruste opp Nord-Norge og skape grobunn for enda sterkere vekst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på regjeringen sine nettsider.

Regjeringen har allerede prioritert mye til infrastruktur i nord, men med bruk av kompensasjon øker innsatsen ytterligere. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke konkurransekraften i nord er å sikre bedre fremkommelighet og bedre tilgjengelighet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.