Slik blir lønnen din

Særsnorsk lønn forsvinner. Teknisk beregningsutvalg (TBU) la 16. februar frem foreløpige tall for lønnsvekst i 2014. Gjennomsnittlig lønnsvekst var i fjor i de største forhandlingsområdene på 3,2 prosent, svært nær frontfagets forventning om 3,3 prosent, melder Norsk Industri. BU anslår en inflasjon på 2 1/4 prosent i år. Frontfaget la i fjor en ramme på 3,3 … Continued

Særsnorsk lønn forsvinner.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la 16. februar frem foreløpige tall for lønnsvekst i 2014. Gjennomsnittlig lønnsvekst var i fjor i de største forhandlingsområdene på 3,2 prosent, svært nær frontfagets forventning om 3,3 prosent, melder Norsk Industri.

BU anslår en inflasjon på 2 1/4 prosent i år.

Frontfaget la i fjor en ramme på 3,3 prosent. Norsk Industri konstaterer at årslønnsveksten har holdt seg tett til denne rammen, i tråd med anbefalingene fra Holden III-utvalget. TBU har beregnet årslønnsveksten for 2014 i de største forhandlingsområdene til 3,2 prosent. Lønnsveksten for alle ansatte i industrien, som var 3,9 prosent i 2013, er foreløpig anslått til om lag 3 ¼ prosent i fjor, noe som er tilnærmet likt vårt anslag etter frontfaget i april i fjor på 3,3 prosent. Det sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Grunnlaget for særnorsk lønnsøkning er borte

Innleide, dyre funksjonærer i oljeindustrien, har i flere år bidratt til en særnorsk lønnsvekst. Når dette markedet nå tørker inn i industrien (som i oljeselskapene), og oljeinvesteringene faller, vil grunnlaget for særnorsk lønnsøkning falle bort i år og årene fremover. TBUs foreløpige tall tyder på klart lavere samlet lønnsvekst i fjor enn året før. Denne trenden bør og vil kunne fortsette i år. Det er bred enighet om at grunnlaget for særnorsk lønnsøkning er borte.

TBUs foreløpige tall viser at årslønnsveksten fra 2013 til 2014 er anslått til 3 prosent for industriarbeidere og til 3¼ prosent for industrifunksjonærer. Endringer i uregelmessige tillegg trakk lønnsveksten ned for industriarbeidere og opp for industrifunksjonærer. Dette er tillegg som for eksempel skifttillegg og offshoretillegg.

Lavere overheng

Inn i mellomoppgjøret i år er nå overhenget klart lavere enn det var ved siste mellomoppgjør (2013).

Endelig rapport kommer

En endelig rapport fra TBU er ventet i slutten av mars. Rapporten vil gi oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi.