Ringvirkninger og sosiale effekter

Eni Norges satsning i nord. Oljebransjen blir kritisert for ikke å kommunisere de gode historiene. På Energy Communication Conference delte Andreas Wullf, Kommunikasjonsdirektør i Eni Norge sine erfaringer fra kommunikasjonsmessige utfordringer i forbindelse med satsningen i nordområdene. Da Eni i 2009 sto på terskelen til et stort utbyggingsprosjekt i nord, Goliat, var omdømmesituasjonen vanskelig. Selskapet … Continued

Eni Norges satsning i nord.

Oljebransjen blir kritisert for ikke å kommunisere de gode historiene. På Energy Communication Conference delte Andreas Wullf, Kommunikasjonsdirektør i Eni Norge sine erfaringer fra kommunikasjonsmessige utfordringer i forbindelse med satsningen i nordområdene.

Da Eni i 2009 sto på terskelen til et stort utbyggingsprosjekt i nord, Goliat, var omdømmesituasjonen vanskelig. Selskapet var ikke populært hverken blant politikere eller blant befolkningen i Finnmark.

Utfordringen ble å omdanne prosjektet fra et offshoreprosjekt til sosial verdi for befolkningen i nord. sier Wullf.

Å omsette en plattform på havet til sosial virkning for andre enn selskapet selv.

Gjennom å stille krav om lokal tilstedeværelse ved kontraktstildelinger, samt bidra til utdanning og kompetanse, rekruttering og ansettelser lokalt, viste selskapet at de mente alvor med å etablere seg i Finnmark.

Oljebransen er relativt ny i Finnmark, og det krever læring, både hos oss i Eni Norge, og i lokalmiljø og industrien generelt.

Budskapet fra Finnmark er at de vil se bevis på at vi mener alvor med ringvirkninger og sosiale effekter når vi kommer nordover, sier Wullf.

Klikk her for å se presentasjonen.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS