Rapport: Trumps plan for oljeboring truer millioner av arbeidsplasser

Lokalmiljøer langs kysten av USA frykter tap av turisme og fiskerier og er også svært urolig for hva som vil skje dersom det blir oljeutslipp.

President Trumps plan om oljeboring langs alle USAs kyster truer millioner av arbeidsplasser og kan føre til tap av milliardinntekter, viser rapport.

Det er vernegruppen for marine miljøer, Oceania, som står bak rapporten, som høyst sannsynlig vil bli trykket til brystet av lokale myndigheter som motsetter seg den nye oljeboringspolitikken.

Lokalmiljøer langs kysten av USA frykter tap av turisme og fiskerier og er også svært urolig for hva som vil skje dersom det blir oljeutslipp. Store inntektskilder står på spill, dersom hundretusener av turister uteblir og fiskeproduktene blir færre og vanskeligere å få omsatt.

For å oppmuntre til økning i den innenlandske energiproduksjonen kunngjorde Trump i januar at han vil oppheve restriksjoner fra Obama-tiden og tillate oljeboring i store kystområder ved California, Østkysten, Mexicogolfen og Arktis.

Forslaget ble hilst velkommen av energibransjen, men er sterkt imøtegått av guvernører fra delstater med kystlinje, blant dem de republikanske guvernørene i Florida og South-Carolina. Planen vil bli advokatmat i flere delstater.

BPs katastrofe med boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen i 2010 fikk president Barack Obama til å forby oljeboring i store havområder i Arktis, samt langs Atlanterhavskysten. Det er disse begrensningene Trump-administrasjonen nå vil skrote.

(©NTB)