Oljen skiller øst og vest

Hva du mener om oljebransjen og det grønne skiftet avhenger av hvor i landet du bor.

Kommentar av Chul Christian Aamodt, Adm. Dir. enerWE

Hva du mener om oljebransjen og det grønne skiftet avhenger av hvor i landet du bor.

Jeg har to type venner

Jeg studerte på NTNU i perioden 1996 til 2001. De aller fleste av mine studievenner begynte å jobbe i oljebransjen i Stavanger. Jeg har fortsatt god kontakt med mange av mine tidligere studievenner.

Like før jul var jeg i et 40-årslag til en god venn i Stavanger. Ut på kvelden penset praten seg mer og mer inn på hvordan vi kan redde oljebransjen.

Flere hadde også syrlige kommentarer om Oslo-folket. En gjentakende kommentar fra mine venner i Stavanger var:

Folk i Oslo tror vi skal kunne leve av det grønne skiftet allerede nå…de forstår lite om hvor pengene kommer fra!

Jeg har ukependlet til Stavanger i 12 år, men jeg har hele tiden bodd i Oslo.

Når jeg er sammen med mine venner i Oslo prater de som oftest negativt om oljebransjen. En gjentakende kommentar fra mine venner i Oslo er:

Folk i Stavanger må snart forstå at vi ikke kan bruke VÅRE penger på å redde en døende bransje.

Mine venner i Oslo leser Shifter og prater om disruption, innovasjon, delingsøkonomi og det grønne skiftet. Noen går så langt at de ønsker bruke hashtaggen #FUCKOIL på arrangementer finansiert av den norske staten som omhandler innovasjon.

Det går et stort skille mellom mine venner i Oslo og mine venner i Stavanger. La oss kalle det oljeskillet (takk for forslag, Andreas Veggeland).

Ikke god nok statistikk

Selv om jeg ikke har gjort et bredt utvalg av Norges befolkning, så synes jeg det er interessant å se hvor stor forskjell det er blant mine venner når det gjelder synet på oljebransjen basert på om de bor i Stavanger eller Oslo.

Spesielt sett i lys av at det handler om så store spørsmål som:

  • Vil oljeboring i nordområdene være med på å ødelegge jordkloden vår?
  • Hvordan skal vi erstatte 20 % av statsbudsjettet (som er prosentandelen som kommer fra petroleumsindustrien).

Vi må se fremover

Jeg tror det er viktig at mine venner i Oslo tar inn over seg at også etter at vi har gått av med pensjon så vil verdens energibehov ikke alene dekkes alene av sol, vind og foss.

Samtidig så må vi våge å se fremover. En dag tar olja slutt.

Det er foreløpig et alt for lite miljø av investorer i Norge som har kompetanse innenfor høyteknologi som driver frem det grønne skiftet. Uten å starte på denne reisen vil vi aldri bli dyktige her.

Jeg mener vi skal fortsette å lete etter olje- og gass. Uten inntektene fra olja vil vi ikke klare å finasiere det grønne skiftet.

Jeg mener vi også må bruke mer av overskuddet fra petroleumsindustrien på forskning og utvikling innenfor høyteknologi som kan bidra til det grønne skiftet.

Norge har elendig skattepolitikk på eiendom

Det er trist at vi i dette landet har skatteincentiver som gjør at de fleste som lykkes med en god exit og tjener gode penger i oljebransjen putter pengene sine i eiendom istedenfor å bruke gevinsten på innovasjon og utvikling.

Like før jul deltok jeg i en debatt sammen med blant annet Innovasjon Norge der vi diskuterte Innovasjon Norge sin rolle. Her var jeg tydelig på at jeg mener det store problemet med innovasjon i dette landet er at så alt for mange private aktører putter sin gevinst fra oljebransjen inn i død eiendom.

Imagine

Tenk hvilken kraft vi kunne utløst dersom vi brukte private penger fra oljebransjen inn i innovasjon innen fornybar energi.

…Både i Stavanger og Oslo.

Av: Chul Christian Aamodt, Adm. Dir. enerWE.

Om Chul Christian Aamodt

Chul Christian Aamodt er utdannet Sivilingeniør i Marin Teknikk ved NTNU. Han har tidligere vært med på å bygge opp et selskap i oljebransjen som i 2014 ble solgt til et internasjonalt Private Equity-fond. Nå leder han enerWE AS. I tillegg har han etablert et investeringsselskap som investerer i oppstartsselskaper. Aamodt har også investert i eiendom.