Oljeinntekter barberes

Justeres ned med 26 %. Anslaget over statens netto kontantstrøm fra petroleumsnæringa i 2015 er 80 milliarder kroner lavere nå enn da statsbudsjettet ble vedtatt i desember. I revidert nasjonalbudsjett lyder anslaget over netto kontantstrøm i 2015 på 223 milliarder kroner. Det er 26 prosent lavere enn anslagene i Nasjonalbudsjettet for 2015, og skyldes i hovedsak … Continued

Justeres ned med 26 %.

Anslaget over statens netto kontantstrøm fra petroleumsnæringa i 2015 er 80 milliarder kroner lavere nå enn da statsbudsjettet ble vedtatt i desember.

I revidert nasjonalbudsjett lyder anslaget over netto kontantstrøm i 2015 på 223 milliarder kroner. Det er 26 prosent lavere enn anslagene i Nasjonalbudsjettet for 2015, og skyldes i hovedsak det kraftige fallet i olje- og gassprisene.

Skatter og avgifter står for mer enn halvparten av inntektene (53 prosent), Statens direkte økonomiske engasjement utgjør 40 prosent, og utbytte fra Statoil de resterende 7 prosentene.