Oljefondet trenger etikkrådet

KrF og Venstre advarer. Norges Bank bør ikke overta de etiske vurderingene ved oljefondets investeringer, advarer samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre. KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen og Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik mener det er et dårlig forslag å legge ned Etikkrådet og flytte oppgavene til Norges Bank. Begge trekker fram rådets uavhengige posisjon … Continued

KrF og Venstre advarer.

Norges Bank bør ikke overta de etiske vurderingene ved oljefondets investeringer, advarer samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre.

KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen og Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik mener det er et dårlig forslag å legge ned Etikkrådet og flytte oppgavene til Norges Bank.

Begge trekker fram rådets uavhengige posisjon som en styrke for fondet.

Det er sunt at de etiske vurderingene gjøres på selvstendig grunnlag. Etikkrådets uavhengighet gir svært høy legitimitet til forslagene som kommer. Det virker. Ikke rør det, sier Syversen.

Vi tror det er vanskelig å ivareta uavhengigheten godt nok om ansvaret blir gitt til Norges Bank fullt ut, sier Breivik.

Jensen vurderer

Etikkrådets oppgave er å gi råd om hvilke selskaper som bør kastes ut av fondets portefølje, basert på retningslinjer Stortinget har vedtatt. Selve vedtaket om uttrekk fattes av Finansdepartementet.

Finansminister Siv Jensen (Frp) vurderer nå å flytte disse oppgavene til Norges Bank, der oljefondet meglere er plassert.

Bakgrunnen er at det såkalte Strategirådet om ansvarlig investeringspraksis har foreslått å flytte ressursene og kompetansen i Etikkrådet til Norges Bank.

Flere advarsler

Samarbeidspartienes skepsis føyer seg inn i en rekke advarsler.

LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen, sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken, flere organisasjoner – og Etikkrådets leder Ola Mestad har advart regjeringen mot å legge ned Etikkrådet.

Det vil føre til mindre åpenhet og svekke fondets legitimitet i samfunnet, sa Gabrielsen til NTB fredag.

Mestad sier til DN lørdag at ingen andre fond i verden har et så grundig og gjennomtenkt etikkråd som Norge.

Vi er institusjonelt uavhengig. Men hvis vi underlegges Norges Bank, blir vi som andre fond, sier han.

Styrkes utenfor

Syversen mener at det er på sin plass med en diskusjon og gjerne en styrking av etikkarbeidet knyttet til oljefondets investeringer.

Det er ingen motsetning i det og samtidig holde fast på uavhengigheten, understreker han.

Det samme tar Venstre til orde for:

Å styrke etikkvurderingene i forkant av en eventuell investering kan være en god idé. Det kan imidlertid gjøres uten at man legger ned Etikkrådet, sier Breivik.

Strategirådets anbefalinger vil bli omtalt i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond – utland. Den kommer 4. april.

©NTB