Mange går på trygd

50 % økning. På under 20 år har andelen av 25-åringer som mottar trygd økt med 50 %, forteller Hans Henrik Scheel, Administrerende direktør SSB. Det er stor sammenheng mellom karakterer på ungdomskolen og hvem som senere mottar trygd. De med de svakeste karakterer på ungdomskolen kommer først ut i jobb, forteller Scheel. De med gode … Continued

50 % økning.

På under 20 år har andelen av 25-åringer som mottar trygd økt med 50 %, forteller Hans Henrik Scheel, Administrerende direktør SSB.

Det er stor sammenheng mellom karakterer på ungdomskolen og hvem som senere mottar trygd.

De med de svakeste karakterer på ungdomskolen kommer først ut i jobb, forteller Scheel. De med gode karakterer fra ungdomskolen fortsetter med høyere utdanning.

For gruppen med under 3 i snittkarakter på ungdomsskolen mottar omkring 20 % trygd i midten av 20-årsalderen, forteller Schell.