Owe Ingemann Waltherzøe står bak Industri- og næringspartiet (INP).
Owe Ingemann Waltherzøe står bak Industri- og næringspartiet (INP).

- Klimafiendtlig å avvikle norsk olje- og gassvirksomhet

Industri- og næringspartiet går i strupen på de som vil avvikle norsk petroleumsindustri.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere har enerWE skrevet om det politiske partiet Industri- og næringspartiet (INP) som Owe Ingemann Waltherzøe har startet. Da enerWE snakket med Waltherzøe i oktober i fjor, sa han at partiet skulle være olje- og gassnæringens forlengede arm inn i det politiske landskapet.

Den siste tiden har partiet jobbet med partiprogrammet, og siste tematikk, er «klima og miljø», der en skisse til programtekst ble lagt frem i går, tirsdag. I skrivende stund har denne posten med forslag til tekst fått nærmere 150 kommentarer i gruppa, som totalt har over 15.000 medlemmer.

- Vi er godt fornøyd med responsen. Her varierer kommentarene fra noen som mener at ordet «klima» ikke skal nevnes, de som mener det er et klimahysteri, til flertallet som er helt enige med oss i at klimautfordringene må møtes med respekt og være faktabaserte samtidig som det må være lov å slippe til all forskning fra klima-realistisk forskning. Å utelukke forskning fra den ene eller andre siden vil kun klimasaken tape på, sier Waltherzøe til enerWE.

Å ensidig avvikle norsk olje- og gassnæring er klimafiendtlig fordi vi mener at det er i beste fall naivt å tro at Norge med sine 1,9 prosent av verdens olje- og gassreserver skal kunne gå foran med et godt eksempel eller som et foregangsland.

Owe Ingemann Waltherzøe

I presentasjonen av programforslaget, bruker Waltherzøe begrepet «klimafiendtlig» om å avvikle olje- og gassnæringen i Norge. Overfor enerWE utdyper han dette punktet;

- Å ensidig avvikle norsk olje- og gassnæring er klimafiendtlig fordi vi mener at det er i beste fall naivt å tro at Norge med sine 1,9 prosent av verdens olje- og gassreserver skal kunne gå foran med et godt eksempel eller som et foregangsland. Med tanke på at 84 prosent av verdens olje-og gassreserver eies av land med et autokratisk styresett, er det lite trolig at land som Iran, Irak, Saudi Arabia, Russland, Kuwait, Yemen og Venezuela vil lette på et eneste øyelokk om vi gjør som flere og flere norske politiske partier nå går inn for; avvikle og redusere sterkt, sier han.

Partiet tror klima og miljø vil bli taperen om Norge kutter sin olje- og gassproduksjon og overlater dette til andre land.

- Dessuten er det slik at Norge produserer olje-og gass på verdens reneste og mest effektive måten. Skal andre land med en helt annen holdning til miljøet ta over vår produksjon/ markedsandel er det kun klima og miljøet lokalt som vil være taperen, mener Waltherzøe.

Skiller mellom «klima» og «miljø»

I programforslaget kommer det frem at partiet ønsker å skille mellom de to begrepene «klima» og «miljø». Dette begrunner Owe Ingemann Waltherzøe blant annet med at de mener det er lite mennesker kan gjøre med klimaet.

- Vi ønsker å skille «klima» og «miljø» fordi vi mener det er begrenset hva vi mennesker er i stand til å gjøre for å endre klima i en slik skala de som mest ytterliggående katastrofe-forskerne mener vi bør gjøre. Særlig er Norges bidrag til, for eksempel CO2 utslipp, forsvinnende liten med sine rundt 1,2 promille. Her må et mye større internasjonalt avtaleverk på plass og det må tas tak der det virkelig monner. Å komme med forslag om kjøttfri dag annenhver mandag og frata de eldre på sykehjem kjøttkaker en dag i uken blir helt uvirkelig når Kina samtidig planlegger flere hundre nye kullkraftverk de neste årene, mener han.

Å komme med forslag om kjøttfri dag annenhver mandag og frata de eldre på sykehjem kjøttkaker en dag i uken blir helt uvirkelig når Kina samtidig planlegger flere hundre nye kullkraftverk de neste årene

Owe Ingemann Waltherzøe

På den andre siden mener han at menneskene må ta ansvar for miljøet - og ikke minst må ta hensyn til naturen.

- Når det gjelder miljøet derimot, mener vi at vi mennesker virkelig kan og må ta oss sammen. Her nevner vi de forferdelige irreversible ødeleggelsene i norsk urørt natur vi nå er hjelpeløst vitner til i forbindelse med en unødvendige storstilte utbyggingen av vindkraftverk vi aldri har sett maken til.

Tusenkronersspørsmålet

I programforslaget stilles det en rekke spørsmål - blant annet knyttet til hvilken forskning man kan stole på.

- Tenker dere at det er uklart om klimaendringene skyldes menneskeskapte handlinger?

- Om klimaendringer er menneskeskapt eller en naturlig syklus eller solens påvirkning er jo tusenkroners-spørsmålet. Vi i INP har stor respekt for forskning og tenker at all forskning bør tas alvorlig. Men forskningen er alt annet enn enige om konklusjon. Vi er såpass ydmyke at vi heller spør hvem eier sannheten, hvem tjener på å konkludere den ene eller andre veien, hvem er ærlige og hvem har en agenda. Dagens mediebilde gir ihvertfall ikke et klart og entydig bilde av situasjonen, mener han.

- Gunnar Berge har helt rett

Tidligere i dag publiserte enerWE en sak der tidligere oljedirektør Gunnar Berge langet ut mot de politiske partier og aktører som ønsket å avslutte all leting etter olje og gass.

De vet godt at olje- og gassnæringen ikke vil være realistisk å avvikle innen 2025 eller 2030 eller 2050.

Owe Ingemann Waltherzøe

- Jeg mener Gunnar Berge har helt rett. En rekke miljøorganisasjoner har begjærlig tatt til seg den ene katastrofe- forskningsrapporten etter den andre og tolker dem nærmest som fanden tolker bibelen. De vet godt at olje- og gassnæringen ikke vil være realistisk å avvikle innen 2025 eller 2030 eller 2050. Dette er å ri på en populistisk klimahysterisk bølge, svært få tror er realistisk. Det er så lite gjennomtenkt og forhastet at de sjelden eller aldri klarer å svare på hva vi skal leve av etter en eventuell avvikling i 2030, sier Waltherzøe til enerWE.

For å bli offentlig registrert som politisk parti, kreves det at 5000 underskrifter leveres og godkjennes av Partiregisteret. INP er på god vei mot 5000 underskrifter, men mangler per dags dato rundt 1000 underskrifter. Planen har vært å formelt opprette partiet i slutten av februar, forteller Waltherzøe.

- Alle ni fylkeslederne samt et par ivrige medhjelpere skal møtes på Rjukan 28 februar - 1 mars. Her skal vi konstitueres som et sentralstyre. Vi skal beslutte partiprogrammet og vedtekter. Så hadde vi sterkt håpet på å være i mål med de 5000 støtteerklæringene som valgloven pålegger den eller de som ønsker å registrere et parti for stortingsvalget 2021 i partiregisteret i Brønnøysund. Vi ser nå at det rekker vi antagelig ikke. Vi vil antagelig mangle 700-800 støtteerklæringer, sier han.

Partiet skal altså stiftes på industristedet Rjukan - industrimuseumet på Vemork.

- Dette er et industrielt og historisk sted og perfekte ramme for en høytidelig signering av stiftelsesdokumentet. Vemork er industriens vugge og vi har til hensikt å hindre andre partier å følge den til graven, avslutter han.