Owe Ingemann Waltherzøe er leder for Industri- og næringspartiet (INP). Foto: INP
Owe Ingemann Waltherzøe er leder for Industri- og næringspartiet (INP). Foto: INP

- Industri- og næringspartiet vil være olje- og gassnæringens forlengede arm

Leder Owe Ingemann Waltherzøe om olje, gass, vindmøller og kjernekraft.

Publisert Sist oppdatert

Denne måneden ble det kjent at den tidligere oljearbeideren Owe Ingemann Waltherzøe skal starte det politiske partiet Industri- og næringspartiet. Han mener det er behov for et parti som skal være et «blårødt alternativ».

- Jeg blir nedringt av næringslivsledere som sier rett ut at dette har de ventet lenge på. De ønsker å sende finansiell støtte, bidra med materiell og komme med gode innspill til partiprogrammet vi har bygget - og bygger - i disse dager, sier Waltherzøe til enerWE.

Siden det ble kjent at partiet skulle starte opp, har de samlet over 10.000 følgere på Facebook og fått inn rundt 1000 av de 5000 underskriftene de trenger for kunne bli registrert i partiregisteret i Brønnøysund.

- Vi er blitt en positiv snakkis folk har ventet på i årevis. Endelig er vi her og vi er kommet for å bli, sier han.

Vil kjempe mot høye kraftpriser

Når enerWE spør hva som skiller Industri- og næringspartiet fra de andre partiene, trekker han frem følgende fanesaker;

- Den store forskjellen på oss og andre partier vil være at vi vil forsvare norsk næringsliv, industrien, distriktene, revitalisere forsvaret og reversere den feilslåtte politireformen. Vi ser en politisk elite i Oslo som dyrker sin engere krets og glemmer å ha med seg folk som faktisk ønsker å starte en bedrift; gründere. Vi ser en generasjon politikere som ikke skjønner verdien av at bedriften, arbeidstakere og tilsynsmyndigheten/politiske landskapet snakker sammen, samarbeider og finne løsninger, sier han.

Og Waltherzøe proklamerer at partiet vil kjempe med nebb og klør for å holde kraftprisen nede.

- Norge er en nasjon bygget på sjøfart, landbruk, industri og de små- og mellomstore bedriftene. Dette har vi lykkes med fordi det norske næringslivet - industrien - har hatt tilgang til forholdsvis billig, forutsigbar kraft. Dette har vært politisk styrt og staten har tatt et aktivt eierskap. Energi er av aller største viktighet for et land som vårt med begrenset naturgitte ressurser. Vi er et land oppunder polarsirkelen og skal folk kunne fortsette med å bo i distriktet, må både private og bedrifter vite at de ikke må betale europeiske priser på kilowatten, sier han, og legger til;

Å doble strømprisen slik den våte drømmen til enkelte kraftprodusenter er, vil vi i INP kjempe hardt for å unngå. Vi vil stikke så mye kjepper i hjulene på slike initiativ vi bare kan.

Owe Ingemann Watherzøe

- Å doble strømprisen slik den våte drømmen til enkelte kraftprodusenter er, vil vi i INP kjempe hardt for å unngå. Vi vil stikke så mye kjepper i hjulene på slike initiativ vi bare kan. Og tro meg, når INPs velgere samler kjepper, vil det bli mange, sier han selvsikkert.

- Olje- og gassnæring vil forsette å være viktig inntektskilde i mange tiår

Når det gjelder olje- og gassnæringen, har han klokkertro på det ikke være en løsning å avvikle næringen - slik Miljøpartiet De Grønne har tatt til orde for.

- Olje- og gassnæringen i Norge vil være lokomotivet i utviklingen av fornybar energi, og landets aller viktigste distriktsnæring. Denne næringen med sin fleksibilitet i forhold til hvor folk kan bo, vil fortsette å være den viktigste inntektskilde til AS Norge i mange tiår, spår Waltherzøe.

Han er ekstremt tydelig på hvilke posisjon partiet har tenkt å ta når det gjelder olje- og gassnæringen.

- Vi skal være næringens forlengede arm inn i det politiske landskapet, sier han.

Og kaster også inn en brannfakkel knyttet til leteområder

- Vi må gi tillatelse til leting og utvinning i områder vi i Norge har råderetten over. Selvsagt skal dette skje i full respekt og forståelse med naturen og dens sårbarhet. Men er det ett sted i verden oljeselskapene har vist at de er oppgaven verdig, så er det på norsk sokkel, mener han.

Når det gjelder andre energikilder, har partiet tatt et tydelig standpunkt til vindmøller;

Industri- og næringspartiet er klare på at vi ikke ønsker etablering av vindkraftverk på land.

Owe Ingemann Watherzøe

- Industri- og næringspartiet er klare på at vi ikke ønsker etablering av vindkraftverk på land. Gjerne stoppe de konsesjoner som er gitt og ikke påbegynt. Vi ser groteske inngrep i norsk urørt natur. Vi ser at fugleliv som havørn lider uforholdsmessig mye. De er til direkte sjenanse og reduserer menneskers livskvalitet. Dessuten trenger vi dem ikke til det norske markedet. Dette er kun for å eksportere dyrt til Europa, sier han til enerWE.

- Hvordan stiller partiet seg til kjernekraft da?

- Jeg blir litt forundret når miljøpartier i den grønne delen av det politiske landskapet snakker varmt om kjernekraft. Jeg er vokst opp med en miljøbevegelse som har lykkes med å overbevise oss om alle nedsidene med kjernekraftverk. Mulig jeg har oversett noe og man har funnet en god plass å deponere avfallet eller rense kjølevannet fritt for radioaktivitet. I Porsgrunn der jeg kommer fra, diskuteres det om vi skal ha deponi eller ikke, og jeg vil tro at dersom det er der man ser for seg at man skal deponere radioaktivt avfall fra slike kjernekraftverk, vil nok vi i INP gi Breviks befolkning full støtte, svarer Owe Ingemann Waltherzøe.

Powered by Labrador CMS