Bilde av Tord Lien

Ikke aktør på norsk sokkel

Forsvarer at Fridman-saken ikke ble behandlet. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) forsvarer at Fridman-saken ikke ble behandlet i regjeringen. Den russiske oligarken er ikke aktør på norsk sokkel, mener han. Ministeren poengterer at sanksjonsregimet overfor Russland ikke er relevant i denne saken. De restriktive tiltakene som Norge innførte 15. august, gjelder virksomhet i Russland … Continued

Forsvarer at Fridman-saken ikke ble behandlet.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) forsvarer at Fridman-saken ikke ble behandlet i regjeringen. Den russiske oligarken er ikke aktør på norsk sokkel, mener han.

Ministeren poengterer at sanksjonsregimet overfor Russland ikke er relevant i denne saken.

De restriktive tiltakene som Norge innførte 15. august, gjelder virksomhet i Russland og vil ikke være relevant for aktiviteten på norsk sokkel, skriver Lien i en epost til NTB.

Viktige lisenser
Han mener det er RWE Dea Norge, ikke den russiske oligarken Mikhail Fridman, som blir aktør med tilgang til strategisk viktige lisenser på norsk sokkel. RWE Dea Norge har sju operatørskap og er medeier i ytterligere 33 lisenser på norsk sokkel, blant annet har selskapet en 30 prosents eierandel i det lovende oljefunnet som ble gjort på Alta-prospektet i forrige uke.

En av eierne
Lien forsvarer at Olje- og energidepartementet (OED) 27. juni i år sa ja til at selskapet RWE Dea Norge fortsatt kan eie lisenser på norsk sokkel etter at morselskapet ble kjøpt opp av investeringsselskapet LetterOne Group.

LetterOne, som er et investeringsselskap der Mikhail Fridman er en av eierne, vil således ikke være aktør på norsk sokkel, men være eier av morselskapet til RWE Dea Norge, skriver Lien i eposten.

OED avgjør
Lien imøtegår kritikken fra blant andre Marit Arnstad (Sp) om at en slik sak burde bringes til behandling i regjeringen. Arnstad, som var olje- og energiminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering og nå er stortingsrepresentant, er også overrasket over at statsministeren «skyver» saken tilbake til OED.

Denne type overdragelser av eierskap krever samtykke fra norske myndigheter. Olje- og energidepartementet samtykket i den indirekte overdragelsen ved brev 27. juni 2014. I samsvar med fast praksis behandles denne type saker i Olje- og energidepartementet, skriver Lien.

NTB har ikke fått anledning til å spørre olje- og energiministeren direkte om det er slik som tidligere statssekretær i OED, stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) antyder, at embetsverket har gått på autopilot og gitt godkjennelse uten politisk vurdering.

Henriksen frykter at Norge kan ha satt seg i en vanskelig situasjon dersom Fridman eller RWE Dea havner på sanksjonslisten.