Gratulerer med dagen

Ti år med tilsyn og varsel om pålegg. Første januar 2014 rundet Ptil 10 år. Etaten ble etablert som resultat av den såkalte Tilsynsmeldingen, som ble ført i pennen av arbeidsminister Victor D. Norman i Bondevik II-regjeringen. Stortingsmeldingen som innebar opprettelse av Ptil, ble lagt fram sent i 2002. Meldingen fikk først og fremst konsekvenser … Continued

Ti år med tilsyn og varsel om pålegg.

Første januar 2014 rundet Ptil 10 år. Etaten ble etablert som resultat av den såkalte Tilsynsmeldingen, som ble ført i pennen av arbeidsminister Victor D. Norman i Bondevik II-regjeringen.

Stortingsmeldingen som innebar opprettelse av Ptil, ble lagt fram sent i 2002. Meldingen fikk først og fremst konsekvenser for den geografiske plasseringen av en rekke statlige tilsyn i Norge – men medførte også splittelse av Oljedirektoratet (OD) og dermed opprettelse av en ny tilsynsetat.

Nyskapingen fikk litt senere navnet Petroleumstilsynet, i kortform kalt Ptil. Vi ble gitt tilsynsansvar for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, både på sokkelen og på landanleggene som er tilknyttet virksomheten.

Mandag 5. januar 2004 var det offisiell åpning av Ptil i Stavanger.

Magne Ognedal var etatens første direktør. Han satt i stillingen i mer enn ni år, og gikk av ved fylte 70 år, våren 2013.

Anne Myhrvold (bildet) tiltrådte som Ptils andre direktør i mai 2013.

OD har siden 1. januar 2004 bare hatt oppgaver knyttet til ressursforvaltningen på norsk sokkel.

Kilde: Ptil.no