Gass viktig for klimamålene

– Begrenser bruken av kull Gass er sentralt for å kutte utslippene av klimagasser i Europa, og norsk olje- og gassvirksomhet er derfor viktig for Norge og verden, sier statsminister Erna Solberg (H). Jeg mener det fortsatt er viktig at vi utvinner våre olje- og gassressurser i Norge. Alternativet er ikke at alle andre lar … Continued

– Begrenser bruken av kull

Gass er sentralt for å kutte utslippene av klimagasser i Europa, og norsk olje- og gassvirksomhet er derfor viktig for Norge og verden, sier statsminister Erna Solberg (H).

Jeg mener det fortsatt er viktig at vi utvinner våre olje- og gassressurser i Norge. Alternativet er ikke at alle andre lar være å gjøre det, men at noen andre, som har enda større utslipp, fyller de områdene, sa Solberg.

Hun fikk i Stortingets spørretime onsdag spørsmål fra SV-leder Audun Lysbakken om hun stiller seg bak uttalelsene olje- og energiminister Tord Lien (Frp) ga til NTB tirsdag.

Lien avviste da SVs forslag om frys i oljeleting og slo fast at en viktig del av hans jobb er å sørge for at de økonomisk drivverdige olje- og gassressursene på norsk sokkel kommer opp.

Solberg viste til at gass er viktig for å begrense bruken av kull, og for å sørge for energisikkerhet på dager hvor fornybare kilder som vind og sol ikke dekker behovene.

Den største utfordringen er at alternativet til gass kommer til å være kull, som vil gi betydelig større utslipp, sa statsministeren.

Klart svar

SV foreslo denne uken å stanse planene om å lete etter olje i 61 nye områder inntil Stortinget har tatt en grundig debatt om hvordan Norge skal forholde seg til den siste rapporten fra FNs klimapanel. Rapporten blir lagt fram søndag.

Ifølge lekkasjer fra FN-rapporten i Aftenposten må en stor del av dagens kjente reserver av kull, gass og olje bli liggende i bakken om man skal kunne nå togradersmålet. Målet dreier seg om å unngå global oppvarming på mer enn to grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

SV fikk tirsdag et klart svar fra Lien, som mener et slikt tiltak vil få store følger for norsk sysselsetting, økonomi og velferd.

Det å stanse aktiviteten og letingen etter olje og gass og ikke opprettholde produksjonen på norsk sokkel er et gigantisk og ekstremt kostbart bomskudd, sa han.

Usikker på 2020-mål

Statsminister Erna Solberg er også usikker på om Norge vil nå målet om at utslippene fra olje- og gassektoren skal være lavere i 2020 enn i dag.

Om vi klarer det til 2020, er jeg ikke sikker på i dag. Men over tid skal vi ha lavere utslipp. Det viktigste virkemiddelet er kombinasjonen av CO2-avgift og kvotepris, sa Solberg i Stortinget.

Hun erkjente imidlertid at lave kvotepriser er et problem.

At kvoteprisen er for lav, er en utfordring som fører til at vi ikke får utløst de teknologiske nyvinningene vi hadde håpet på og ønsket for å få til utslippsreduksjoner, sa hun.

©NTB