Galskap å lete etter mer olje

Planene må legges på is, sier Holmås. Etter den siste rapporten fra FNs klimapanel må Norge ta debatten om hvor mye olje vi skal hente opp fra norsk sokkel, krever SVs Heikki Eidsvoll Holmås. Etter denne rapporten er det ikke lenger mulig å være seriøs i klimapolitikken uten å diskutere hvor mye norsk olje og … Continued

Planene må legges på is, sier Holmås.

Etter den siste rapporten fra FNs klimapanel må Norge ta debatten om hvor mye olje vi skal hente opp fra norsk sokkel, krever SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

Etter denne rapporten er det ikke lenger mulig å være seriøs i klimapolitikken uten å diskutere hvor mye norsk olje og gass som må bli værende i bakken, sier han til NTB.

Vi må ha full stans i ny letevirksomhet inntil vi har bestemt oss i Stortinget for hvordan vi skal forholde oss til denne nye rapporten. Hvis vi skal stanse de farlige klimaendringene, må mer enn halvparten av verdens olje og gass bli liggende i bakken. Det vil være galskap å fortsette å lete etter mer, sier Holmås fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Ifølge lekkasjer fra en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC) i Aftenpostenmå en stor del av dagens kjente reserver av kull, gass og olje bli liggende i bakken om man skal kunne nå togradersmålet. Rapporten legges fram søndag.

Det er ikke lenger snakk om vi skal la oljen og gassen ligge eller ikke, men om hvor mye som må ligge, sier Holmås.

Ber om timeout

Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF har fått gjennomslag for at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017.

Men Høyre/Frp-regjeringen lover i sin plattform å «holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsaktivitet».

SV ber olje- og energiminister Tord Lien (Frp) om å tenke seg om en gang til.

Tord Lien har nå planer om å lete etter olje i 61 nye områder i Norskehavet og Barentshavet. De planene må legges på is, sier Holmås.

Ingen som ønsker å bli tatt seriøst kan avvise at norsk oljepolitikk må forholde seg til FNs klimapanel. Også regjeringen sier at den skal forholde seg til togradersmålet i sin politikk, legger han til.

Togradersmålet dreier seg om å unngå global oppvarming på mer enn to grader sammenlignet med førindustrielt nivå. Målet henger allerede i en syltynn tråd, ifølge FNs klimapanel.

Får kritikk

Det er utlysningene i den 23. konsesjonsrunden SV nå ønsker stanset. Regjeringen fikk før helgen også kritikk fra miljøorganisasjonene og Norsk Polarinstitutt for å gå for langt nord og for nær iskanten i sitt forslag til utlysninger i Barentshavet. Lien avviste sist uke å si når tildelingene i 23. runde skal skje.

Den tredje delen av IPCCs nye hovedrapport har fått tittelen «Hva kan gjøres for å stanse klimaendringene?» Den tar for seg jordens utslipp av klimagasser, og hva som kan og må gjøres for å redusere dem.

Hovedrapportens andre del, som ble lansert sist uke, viser at endringene i klimaet allerede er i gang, og at de blir sterkere for hver grad varmere jorda blir.

Høyere havnivå, fare for politisk uro, folkeforflytninger, endringer i nedbørsmønstre og vanskeligere forhold for matproduksjon er bare noen av advarslene i rapporten. (©NTB)