Fossilfritt oljefond?

Ekspertgruppe skal vurdere oljefondets investeringer. Det er bredt politisk flertall for å la en uavhengig ekspertgruppe vurdere oljefondets investeringer i både kull, gass og olje. Men oljefondets sjef advarer med et fossilfritt fond. Med Arbeiderpartiets støtte til det borgerlige forslaget er det et bredt flertall for å la en uavhengig ekspertgruppe se på alle sider … Continued

Ekspertgruppe skal vurdere oljefondets investeringer.

Det er bredt politisk flertall for å la en uavhengig ekspertgruppe vurdere oljefondets investeringer i både kull, gass og olje. Men oljefondets sjef advarer med et fossilfritt fond.

Med Arbeiderpartiets støtte til det borgerlige forslaget er det et bredt flertall for å la en uavhengig ekspertgruppe se på alle sider ved å investere oljeformuen i selskaper som driver med olje, gass og kull.

Enigheten som Venstre og KrF har forhandlet fram med regjeringspartiene, var ment som et svar på forslaget fra Ap om en rask utredning for å avvikle kullinvesteringene i oljefondet.

Samtidig er det klart at Ap kun får støtte fra Miljøpartiet De Grønne, SV og Senterpartiet for sitt forslag.

Miljøkritikk

Miljøbevegelsen legger ikke skjul på sin skuffelse over at sentrumspartiene ikke støtter Ap-forslaget.

Vi er svært skuffet over at Venstre og KrF ikke sørger for å trekke oljefondet ut av kull nå. De spiller et høyt spill. Deres løsning er bare god dersom det blir et vedtak om å trekke oljefondet ut av både olje og kull neste år, sier daglig leder Marius Holm i miljøbevegelsen Zero til NTB.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF mener at Venstre og KrF har latt seg presse av regjeringen til å velge mellom å trekke oljefondet ut av kull nå, eller å få en bred gjennomgang av fondets eksponering mot fossil energi. Resultatet er at sentrumspartiene har fått ti fugler på taket fremfor en i hånden, mener hun.

Å selge seg ut av kullselskapene ville vært en god indikasjon på klimaambisjonene, sier Jensen.

Ansvarlighet

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik avviser kritikken.

Det er bra at miljøbevegelsen er utålmodige. Jeg tror den blir fornøyd når de ser innholdet i det vi går inn for. I realiteten er det snakk om bare noen få måneders forskjell i tid, og da er det langt bedre at vi ser på hele bredden fremfor bare å si «nei til kull», sier han til NTB.

Breivik takker Ap for at partiet vil stemme for en ekspertgruppe, men avviser at sentrumspartiene har latt seg presse på defensiven av Fremskrittspartiet, slik Aps finanspolitiske talsmann Jonas Gahr Støre sier de har.

Frp har fått det slik de vil, nemlig en uforpliktende utredning skjøvet ut i tid, sier Støre til NTB.

Ap vil utrede et kull-nei på to uker. Det er uforsvarlig. Du kan ikke gå ut av kull uten å trekke pusten først, sier Breivik til NTB.

Totalbilde

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad påpeker at hele fondets portefølje vil bli påvirket dersom alle investeringer i selskaper som driver med olje, kull eller gass skal utelukkes.

Slike investeringer utgjør om lag 10 prosent av oljefondets verdier.

Det man må tenke gjennom er at dersom man tar ut en stor andel av fondets investeringer, vil det påvirke den samlede profilen, sier Slyngstad til NTB.

Det betyr at det totale risikobildet dermed vil endre seg.

Vi vil som utgangspunkt investere bredest mulig, fordi det per definisjon gir mindre risiko i en finansiell betydning, sier han.

©NTB