Bilde av frukt

Festen er ikke over

…det er kake igjen. Finanspolitikerne i regjeringens samarbeidspartier, Venstre og KrF, avviser blankt kravet fra Frp-politiker Jan Arild Ellingsen om å skru opp oljepengebruken til 4 prosent av fondet. Det er en helt utenkelig tanke, sier finanspolitisk talsmann i KrF og leder av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen. For Venstre er det helt uaktuelt … Continued

…det er kake igjen.

Finanspolitikerne i regjeringens samarbeidspartier, Venstre og KrF, avviser blankt kravet fra Frp-politiker Jan Arild Ellingsen om å skru opp oljepengebruken til 4 prosent av fondet.

Det er en helt utenkelig tanke, sier finanspolitisk talsmann i KrF og leder av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen.

For Venstre er det helt uaktuelt å nærme oss 4 prosent, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Et fribord

Dermed er det ikke noe flertall for kravet fra Ellingsen, som til Dagbladet sier at han forventer at finansminister Siv Jensen (Frp) øker bruken av oljepenger fra dagens 2,8 prosent til handlingsregelens øverste grense på 4 prosent.

I år må vi våge å bruke penger for å vise Frp-politikk. Stortinget har sagt at det er forsvarlig å bruke 4 prosent av avkastningen av oljefondet. Dette fribordet, mellom 2,8 prosent og 4 prosent, betyr mange milliarder. Dette er året for å vise fram Frps økonomiske politikk, og vise at vi kan bruke oljepengene smart. Hvis vi ikke skal gjøre det i år, vet jeg ikke når vi skal gjøre det, sier Ellingsen til avisen.

Bærekraftig bruk
Breivik begrunner tilbakeholdenheten med regjeringens ansvar for kommende generasjoner, mens Syversen legger vekt på ansvarlighet i norsk økonomi.

Det vil være svært usolidarisk overfor kommende generasjoner dersom vi skulle bruke mer oljepenger enn i dag. Selv med dagens nivå har vi ikke en bærekraftig bruk av oljepenger, sier Breivik til NTB.

Venstre har et landsmøtevedtak om at partiet ønsker å senke handlingsregelen til 3 prosent av oljefondets avkastning. Breivik sier at det forslaget vil bli satt fram uavhengig av Frps iver etter å bruke mer oljepenger.

Lese hele regelen

Hans Olav Syversen har tidligere også tatt til orde for å justere handlingsregelen ned, men sier at det viktigste nå er å lese hele regelen.

Ellingsens forslag bærer preg av at han bare har lest halve regelen, den delen om 4 prosent. Men det står også at i gode tider skal vi bruke mindre enn det. Så det er behov for å lese hele handlingsregelen, sier Syversen til NTB.

KrF frykter at norsk økonomi blir satt over styr dersom vi bruker mer oljepenger.

Vi risikerer at lønninger og priser stiger, noe som gjør at norske varer blir dyrere i utlandet og dermed setter norske arbeidsplasser i fare. Norsk økonomi tåler rett og slett ikke at vi bruker mer, sier han.

Regjeringen holder 27. og 28. august sin siste store budsjettkonferanse der statsbudsjettet i all hovedsak blir banket gjennom. Etter at statsbudsjettet er lagt fram, vil regjeringen måtte forhandle med Kristelig Folkeparti og Venstre for å få budsjettet gjennom i Stortinget.

©NTB