Det var en uklok avgjørelse

Sp snur om biodrivstoff. Senterpartiet vil fjerne avgiften på biodrivstoff, en avgift partiet stemte for i 2009. Også Venstre vil ha avgiften bort. Senterpartiet legger 1 milliard på bordet til tiltak som skal betre skogprofilen i statsbudsjettet for neste år. Det mest kostbare tiltaket er å gi avgiftsfritak for biodrivstoff. Det vil partiet bruke 400 … Continued

Sp snur om biodrivstoff.

Senterpartiet vil fjerne avgiften på biodrivstoff, en avgift partiet stemte for i 2009. Også Venstre vil ha avgiften bort.

Senterpartiet legger 1 milliard på bordet til tiltak som skal betre skogprofilen i statsbudsjettet for neste år. Det mest kostbare tiltaket er å gi avgiftsfritak for biodrivstoff. Det vil partiet bruke 400 millioner på, skriver Nationen

Siden 2010 har det vært halv veibruksavgift på biodiesel, en avgift Sp var med på å innføre da partiet satt i regjering.

Det var en uklok avgjørelse, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum i dag.

EUs kriterier for bærekraftig produksjon av biodrivstoff er på plass, det var de ikke den gangen, sier han.

Vedum sier veksten i bruken av elbiler viser hvor vellykket det kan være å vri avgiftssystemet i en mer miljøvennlig retning.

Samtidig har ikke veksten i elbiler ført til mer verdiskapning i Norge. Fjerning av avgiften på biodrivstoff kan bidra både til å gjøre den eksisterende bilparken mer miljøvennlig, og bidra til industrireising i Norge, sier Vedum.

Venstre har lenge vært mot avgiften på biodrivstoff og fjerner denne i sitt alternative budsjett som blir presentert mandag.