– Det er viktig for vår velferd at vi har et høyt og stabilt lete- og aktivitetsnivå slik at vi sikrer inntekter fra olje og gass

Gass kan være en overgang på vei til det fornybare.

– Dersom vi ser bort fra miljø og klimahensyn, tror du velferdsstaten vil få det bedre eller dårligere dersom vi ikke åpner opp for mer oljeboring i nord?

– Det er viktig for vår velferd at vi har et høyt og stabilt lete- og aktivitetsnivå slik at vi sikrer inntekter fra olje og gass. Men det gjelder aktiviteter i hele det norske området. Så må selskaper vurdere om de går i gang med aktivitet der det er åpnet, og så må vi åpne for områdene på en forsvarlig måte.

– Hvor mener du det er riktig å kutte dersom det blir mindre penger å rutte med for Norge?

– Det som kommer til å skje da er at det ikke blir mulig å gå videre med nye satsninger. Det er ikke mulig å bedre kvaliteten, bygge ut velferden, gjøre store løft for våre eldre og bedre skoler for våre barn. Det er viktigere enn akkurat kuttbildet. Men vi kommer til å merke fort om vi ikke har velferdsressurser til å kunne følge med når vi blir flere eldre og løfte kvaliteten i skolen så setter det samfunnet vårt tilbake.

– Er du bekymret for den høyrepopulistiske bevegelsen i Europa? Dersom Norge får mindre å rutte med så mener forskere at man vil tendere mot høyre.

– Jeg er bekymret bekymret for at vi har et parti fra den bevegelsen i regjeringen i Norge som sitter med finansministeren og som sitter med hånden på rattet. Vi har en finansminister som sier at det ikke er et politisk mål å bekjempe forskjeller. Vi har det på norsk manér. Det er forskjellig fra en del Europeiske land i sitt uttrykk, men det kommer fra den familien. Norge har allerede dette problemet, og det ønsker vi å bytte ut ved dette valget.

– Hva er din største bekymring når det gjelder klima og miljø?

– Det er at vi ikke får kull raskt nok ut av energilikningen og det fornybare opp. Vi må se for oss utover dette århundret at vi må få nullutslippsamfunn i land etter land, og da må kull ned og fornybart opp.

– Men gass er bedre enn kull?

– Ja, gass er bedre enn kull. Gass kan være en overgang på vei til det fornybare. Men det viktige er å få utslippene ned. Derfor er fangst og lagring av CO2 også viktig i forhold til også gass, men særlig kull.