De Grønne vil bruke oljefondet til klimabistand

Vil bruke rundt 30 milliarder kroner fra oljefondet på klimabistand.

Miljøpartiet De Grønne går ikke inn for å øke bistandsbudsjettet, men vil bruke rundt 30 milliarder kroner fra oljefondet på klimabistand.

Det vedtok partiet på sitt landsmøte på Lillehammer søndag.

De Grønne sluttet ikke opp om et forslag om å øke bistanden til 1,2 prosent av nasjonalinntekten.

Men De Grønne vil bruke rundt 30 milliarder på klimabistand, ved å øremerke 1 prosent av brutto nasjonalinntekt som skal hentes fra oljefondet. Det meste av disse pengene skal overføres til FNs klimafond.

Samtidig vil De Grønne at Norge skal forbli NATO-medlem, men arbeide aktivt for at alliansen fokuserer på kjerneoppdraget. De Grønne vil ikke ha utplassering av rakettskjold i NATO-regi på norsk jord.

(©NTB)