Dårlig signal til norsk næringsliv

Arbeiderpartiet har låst seg fast. Arbeiderpartiet har låst seg fast i sin tidligere skattepolitikk, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringslivspolitikk i NHO, i en kommentar til Aps budsjettforslag. I partiets alternative statsbudsjett økes formuesskatten med 5,1 milliarder kroner sammenlignet med Regjeringens forslag. Partiet viser en tydelig uvilje mot å gjøre noe på skattesiden noe … Continued

Arbeiderpartiet har låst seg fast.

Arbeiderpartiet har låst seg fast i sin tidligere skattepolitikk, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringslivspolitikk i NHO, i en kommentar til Aps budsjettforslag.

I partiets alternative statsbudsjett økes formuesskatten med 5,1 milliarder kroner sammenlignet med Regjeringens forslag. Partiet viser en tydelig uvilje mot å gjøre noe på skattesiden noe som vitner om svak forståelse for de utfordringer norske bedrifter står overfor. Arbeiderpartiet holder fast på sin egen skattepolitikk fra 2013, sier Brubakk.

Riktignok er det også noe godt for næringslivet i Arbeiderpartiets forslag, blant annet 250 mill. kr. til satsing på gründerbedrifter, økt lærlingtilskudd, reversering av permitteringsreglene, nye tiltaksplasser og 400 mill. kr. i økning til jernbanevedlikehold på 400 mill. kr. NHO er også fornøyd med at Arbeiderpartiet går imot Regjeringens forslag om økt grense i netthandel for avgiftsfri import, sier han.

Men når Arbeiderpartiet tar med den ene hånden og gir med den andre, så er ikke dette i helhet et godt budsjettforslag for næringslivet.En netto skatteskjerpelse i budsjettet på om lag 10 milliarder kr. i forhold til Regjeringens forslag er et dårlig signal til norsk næringsliv, sier Brubakk.