Dårlig nytt for fornybar energi

Lav oljepris gir økt etterspørsel etter olje. I Konjunkturrapporten 2015 skriver Norsk olje og gass at lav oljepris rammer fornybar energi. – Ja, det stemmer, forteller Bjørn Harald Martinsen, Fagsjef økonomi i Norsk olje og gass til enerWE.no. Lav oljepris har ført til økt etterspørsel etter olje. Oljeprisen er en viktig faktor til at veksten i fornybar … Continued

Lav oljepris gir økt etterspørsel etter olje.

I Konjunkturrapporten 2015 skriver Norsk olje og gass at lav oljepris rammer fornybar energi.

– Ja, det stemmer, forteller Bjørn Harald Martinsen, Fagsjef økonomi i Norsk olje og gass til enerWE.no. Lav oljepris har ført til økt etterspørsel etter olje. Oljeprisen er en viktig faktor til at veksten i fornybar energi er lavere enn tidligere.

Oljeprisen blir ikke lavere nå

I følge Norsk olje og gass så er bunnen i oljeprisen nådd.

– Vår analyse kan tyde på et moderat oppsving i oljeprisen de nærmeste årene. I vårt hovedscenario for investeringsutviklingen på norsk sokkel, som denne gang går fram til 2020, har vi derfor valgt å legge til grunn en oljepris på 70 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger.

Fremtiden for norsk petroleumsnæring ligger i stor grad i nord, viser rapporten. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har et betydelig petroleumspotensial og må konsekvensutredes med tanke på framtidig virksomhet.

Ni færre nye oljefunn i år

Norsk olje og gass ser det også som viktig at 23. konsesjonsrunde gjennomføres uten forsinkelser. I fjor ble det gjort 22 nye funn på norsk sokkel, hittil i år har det blitt gjort 13.

– Det er 21. år siden norsk oljenæring har fått tildelt nytt areal, og vi ser frem til å lete etter olje og gass i de nye områdene.

Slutt på dobbelt- og trippelkontroller

Når oljeprisen går opp igjen får vi et nytt prispress, men Bjørn Harald Martinsen er optimist når det gjelder en ny oppadgående spiral.

– Mye av det som skjer i selskapene nå handler om å kutte ut unødvendige ting. Vi har mye å hente på dobbelt- og trippelkontroller, forteller han. Mange av kuttene som nå tas er av varig karakter.