Bilde av bil
Politikk, Økonomi og Finans NTB Foto: enerWE

Bør Statkraft privatiseres?

Høyre vurderer delprivatisering av Statkraft.

Høyre vurderer å gå inn for delprivatisering av Statkraft i sitt nye partiprogram.

Statkraft, som forvalter store deler av norsk vannkraft, er i dag et 100 prosent statlig eid selskap.

Nikolai Astrup, nestleder i programkomiteen i Høyre, er blant dem som mener partiet bør gå inn for delprivatisering av selskapet. Han sier til NRK at målet er gi Statkraft hjelp til å vokse internasjonalt.

– Verdiene fra de norske vannkraftverkene skal fortsatt tilfalle fellesskapet. Dette er ikke på noen måte et forslag om å selge ut det norske arvesølvet, sier Astrup.

– Det handler om å la Statkraft vokse til å bli en internasjonal kraftgigant, sier han.

For å sørge for at vannkraften tilhører fellesskapet gjennom statlig eierskap, foreslår han og flere andre i Høyre at det innføres en tilsvarende modell som på norsk sokkel.

Det betyr at kontantstrømmen fra norske vannkraftverk beholdes på statens hender, men driften ivaretas av Statkraft, skriver Dagens Næringsliv.

Stikkord: