Tord Lien: Ka ska æ lev av etter olja??

Publisert

Den 18. desember kom nyheten om et skifte av Olje- og energiminister.

Mellom to jobber

Nå er ministeren i en situasjon som så mange andre av våre landsmenn og landskvinner. Han er mellom to jobber.

På Tord Lien sin Twitterprofil står følgende skrevet:

Arbeidssøker - Ex: @regjeringen @oeddep @stortinget @tronderenergi

Trondheim, Olderdalen

Liens episke tweet

Den 20. desember publiserte han følgende episke Tweet:

No e d store spørsmålet: Ka ska æ lev av etter olja??

Det går flere spekulasjoner om hva ex-ministeren skal leve av etter olja. En teori er at han blir regionsdirektør NHO.

En ting er i hvert fall sikkert. Lien fortjener en lang juleferie med god julemat sammen med familien. Etter det enerWE erfarer har Lien over lenger tid måttet ty til hybelmat i Oslo (se bilde).