EnerSikt: Podcastserie om det grønne skiftet (Del 2)

Annonsørinnhold - Annonsepartner

EnerSikt tar for seg hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn.

I denne podcastserien vil vi sammen søke en bedre forståelse av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi i samfunnet. Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk. EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn). www.CenSES.no.

Vitenskapelig scenarioutvikling er et viktig verktøy for de som tar beslutninger om hvordan vi skal oppnå et lavutslippssamfunn i Norge innen 2050. Det er først og fremst snakk om fra olje og gass sektoren, som er en viktig del av både industrien og transportsektoren i Norge. I denne episoden av EnerSikt vil Stefan Jaehnert og Ingeborg Graabak, forskere ved Sintef, en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner, hjelpe oss å forstå hva fremtiden vil bringe.

EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).

Annonsepartner

Denne artikkelen er publisert via enerWE’s annonsepartnere.