EnerSikt: Økonomisk analyse (Del 6)

Annonsørinnhold - NTNU

EnerSikt tar for seg hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn.

Økonomiske insentiver, som består av markeds- og prismekanismer i tillegg til politiske og regelverkstiltak, kan utformes for å fremme energiproduksjon og -forbruk som er både effektiv og miljømessig bærekraftig. Vi vil høre fra Gunnar Eskeland, professor i miljøøkonomi ved NHH i Bergen, og Asgeir Tomasgard, CENSES leder og professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim, og fra Førsteamanuensis II Christian Skar, også fra NTNU, som forklarer hvordan økonomisk modellering fungerer.

EnerSikt er produsert av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig forskningssenter for miljøvennlig energi. www.CenSES.no.

NTNU

Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet