EnerSikt: Podcastserie om det grønne skiftet (Del 1)

Annonsørinnhold - Annonsepartner

EnerSikt tar for seg hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn.

EnerSikt tar for seg hvordan vi kan gjennomføre et grønt skifte som vil skape et lavutslippssamfunn.

I denne podcastserien vil vi sammen søke en bedre forståelse av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi i samfunnet.

Ved hjelp av intervjuer med forskere og andre eksperter vil vi bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk.

Episode 1

Helhetsforståelse og tverrfaglig samarbeid må til om Norge skal kunne gjennomføre et tilfredsstillende grønt skifte, og dermed møte sine internasjonale miljøforpliktelser på et vis som også gagner vanlige folk og samfunnet generelt.

I denne episoden av EnerSikt vil Professor Asgeir Tomasgard, senterleder CenSES og leder for NTNUs institutt for industriell økonomi og teknologiledelse forklare energisystemets sentrale rolle, og hvorfor politisk nytenkning er viktig. Vi treffer også Kari Espegren, avdelingsleder og seniorforsker ved Institutt for Energiteknikk, som vil fortelle om hvordan energiforskere jobber.

EnerSikt produseres av Room 7540 i samarbeid med CenSES, et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).

Annonsepartner

Denne artikkelen er publisert via enerWE’s annonsepartnere.