ENERGIBRANSJENS UKESLUTT: MDG og Norsk olje og gass står skulder ved skulder for å skape arbeidsplasser på norsk sokkel ved karbonfangst og lagring

Denne uken presenterte SINTEF en rapport om industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge.

Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Industri Energi.

– Teknologien for fangst og rensing av CO2 finnes allerede, så det var politisk udugelighet som førte til kræsjlandingen, sa Fredrik Hauge i Bellona da Stoltenberg-regjeringen i 2013 varsler at de ville legge bort planene for fullskala CO2-renseanlegg på Mongstad.

– En satsning på karbonfangst og lagring vil kunne styrke mellom 80.000 og 90.000 eksisterende arbeidsplasser i Norge, forteller Sigurd Størset, forskningsleder i SINTEF. Frem mot 2050 vil det kunne skape mellom 30.000 og 40.000 nye arbeidsplasser.

– Når det gjelder karbonfangst og lagring så står vi skulder ved skulder med Norsk olje og gass, sa Per Espen Stoknes, Vara stortingsrepresentant fra MDG da han deltok i paneldebatten under presentasjonen av SINTEF-rapporten.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at regjeringen skal legge frem fullskalaprosjektet i et helhetlig fremlegg for Stortinget, senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2018. Det ligger nå an til at Regjeringen legger frem sitt forslag 15/5 og at dette skal behandles i Stortinget før sommeren. Da skal det tas stilling til hvordan prosjektet skal videreføres. Den opprinnelige prosjektplanen legger til grunn at beslutningsunderlagene for fangst, transport og lagring skal være ferdig høsten 2018, slik at Stortinget kan fatte en investeringsbeslutning våren 2019. Anlegget skal da etter planen settes i drift i 2022.

Produsert av enerWE AS – Energibransjens digitale kanal.

Medvirkende:

  • Trude Sundset, Administrerende direktør, Gassnova
  • Sigmund Størset, Forskningsleder, SINTEF
  • Johan Hustad, Direktør, NTNU Energi
  • Olav Øye, Seniorrådgiver, Bellona
  • Camilla Skriung, Rådgiver, Zero
  • Per Espen Stoknes, Vara stortingsrepresentant, Miljøpartiet de grønne
  • Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant, Høyre
  • Kari Elisabeth Kaski, SV
  • Chul Christian Aamodt, Utviklingsdirektør, enerWE

Om enerWE sin podcast

Du kan også lytte til vår podcast på Nettavisen.no/lyd.