– Når alt skal digitaliseres blir IT-trusler en større risiko.

Annonsørinnhold - Pilotech

På Oslo Crisis Management Conference tidligere i år stilte forskjellige aktører for å diskutere krisehåndtering og utveksle erfaringer fra forskjellige industrier.

Deltakere innen diskuterte innen områder som IT, telecom, industri og luftfart.

Sikkerhetssjef Frode Wold i Oslo Tinghus lever med trusler mot institusjonen han jobber i og de ansatte der, men ser at IT-trusler etterhvert er blitt en større risiko. – Da alt skal digitaliseres og sakene skosloal gå fulldigitalt må vi sette inn større ressurser på sikt, forklarer Wold.

Critical Incident Manager Kristoffer Kongshaug i Evry lever med høy risiko da de har en stor kundemasse med mange forskjellige behov. – Vi leverer til alle bankene i Norge, inklusive Dnb, så vi har høy risiko utfra hva som kan skje i det kundeperspektivet.

Begge aktører har tatt i bruk kriseberedskapssoftwaret InCaseIT for å forenkle og forbedre krisehåndteringen sin.

Se hele intervjuet i videoen over.

Pilotech

Pilotech har utviklet løsningen InCaseIT – et sky-basert krisehåndteringssystem basert på spisskompetanse innenfor operativ ledelse og operasjonell krisehåndtering fra norsk luftfart, Luftforsvaret og internasjonal telekommunikasjon. Løsningen kan tilpasses enhver organisasjon, alt fra internasjonale industriforetak til små lokalbedrifter. Ta kontakt med [email protected] for mer informasjon.