Petroleumstilsynet har sett på hva som skjer hvis flytende isfjell kolliderer med nedsenkbare plattformer

Publisert

Isfjell utgjør en reell fare for innretninger dersom de kommer på kollisjonskurs. På sin hjemmeside forteller Petroleumstilsynet at de har fått ArcISo til å gjennomføre en studie av hva som skjer hvis et flytende isfjell kollideerer med halvt nedsenkbare plattformer. Tanken bak er å få en bedre forståelse av hva som må til for å sikre konstruksjonene når de er i bruk i nordområdene.

For å gjøre det har de brukt simuleringsverktøyet SAMS for å lage et energikart for påkrevd energiopptak for mulige treffpunkt på konstruksjonen. Beregnet energiopptak fordeles mellom is og konstruksjon, og skadevurderinger er gjort på basis av den energi som forutsettes absorbert i konstruksjonen.

I modellen som er brukt har de sett på et flytende isfjell med en utsrekning på 15 meter. Det gir en største absorbasjonsenergi på 7,32 MJ, og det vil gi moderate skader i skroget. Samtidig understreker rapporten at resultatene kun er gyldig for modellen de har studert, og at endrede stivhets og styrkeforhold mellom konstruksjon og is vil gi endrede konklusjoner.

Denne studien er en av en rekke prosjekter som Petroleumstilsynet kjører for å bygge opp mer kunnskap om nordområdene.

Her kan du laste ned og lese rapporten.