Hammerfest  20150417.Goliat-plattformen på vei inn til Hammerfest der de siste justeringene skal gjøres før plattformen starter utvinning på det første oljefeltet i norsk del av Barentshavet.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix
Hammerfest 20150417.Goliat-plattformen på vei inn til Hammerfest der de siste justeringene skal gjøres før plattformen starter utvinning på det første oljefeltet i norsk del av Barentshavet.Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Petroleumstilsynet: Goliat er et veldig spesielt tilfelle

Publisert

Før Eni fikk grønt lys for å starte produksjon på Goliat-feltet, ba myndighetene partner på feltet, Statoil, vurdere om alt var klart. Det har ikke skjedd før.

Eni Norge AS ba allerede i februar 2015 om Petroleumstilsynets samtykke til å ta i bruk Goliat FPSO med tilhørende innretninger på Goliat-feltet i Barentshavet.

– Det ble en lang samtykkeprosess, der den korte versjonen er at vi påpekte at innretningen ikke var klar for oppstart. I slutten av november ba vi Statoil gjøre en vurdering av beslutningsgrunnlaget Eni la til grunn for oppstart, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet (Ptil) til NTB.

Som rettighetshaver med 35 prosent på Goliat har Statoil ansvar for å påse at alt går ansvarlig for seg, men det har aldri før skjedd at en partner blir kalt på banen på denne måten for å gå over operatørens vurderinger.

- Det er veldig spesielt at vi gjør det i forbindelse med et brukssamtykke. Vi ønsket å ha partneren aktivt inn i prosessen, fordi det hadde vært en lang samtykkeprosess der vi oppdaget mange problemer underveis, sier Brundtland.

Fremdeles stengt

Etter at Eni fikk samtykke til å starte og klippet snora i mars 2016, har problemene stått i kø. Ifølge Aftenbladet har produksjonen vært stengt i til sammen 11 uker. For øyeblikket er Goliat stengt etter et pålegg fra Petroleumstilsynet 6. oktober. Tilsynet mener det er risiko for en storulykke inntil feil med el-sikkerheten er utbedret.

– Status er at Eni fremdeles holder på å rette feilene på motorene slik de ble pålagt. Videre i saken har vi bedt Eni gi beskjed når de er ferdige med dette. Så skal vi reise ut og verifisere at pålegget er fulgt. Deretter skal vi ha et møte med Eni og Statoil for å gå gjennom det som er gjort, sier Brundtland.

Ingen dato

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Andreas Wulff, i Eni understreker at selskapet tar pålegget på stort alvor og jobber for å etterleve kravene.

– Det er satt i verk et omfattende arbeid for å gjennomføre en systematisk kartlegging av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i EX-utførelse, samt nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak, i nært samarbeid med arbeidstakerrepresentanter og tekniske fagdisipliner, sier han.

Eni ønsker ikke å angi en dato for når produksjonen kan starte igjen, før de enkelte forholdene er utredet.

– Vi vil ikke gjenoppta produksjon på Goliat før utestående arbeider og verifikasjon er gjennomført, og i enighet med arbeidstakerrepresentanter, sier Wulff.

Han legger til at de har benyttet seg av Statoils fagekspertise der det har vært relevant, og at Eni også gjør det som lisenspartner i andre sammenhenger.

(©NTB)