Stavanger  20161026.Petroleumstilsynets i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Stavanger 20161026.Petroleumstilsynets i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Petroleumstilsynet: Flere regelbrudd under gasslekkasje ved Statoil-felt

Publisert

Rundt 31 tonn naturgass lekket ut under en lekkasje ved Åsgård-feltet i Norskehavet i mars. Gunstige værforhold bidro til å begrense risikoen.

Petroleumstilsynet har sluttført sin rapport om den omfattende gasslekkasjen på feltet, hvor Statoil er operatør. Det ble funnet fem avvik og ett forbedringspunkt.

Lekkasjen skjedde i forbindelse med at boreinnretningen Deepsea Bergen gjorde arbeid ved feltet.

– Konsekvensen av hendelsen var at gass og kondensat strømmet ut i havet og atmosfæren. Strøm og vindretning var gunstig, slik at gassen i liten grad strømmet inn på Deepsea Bergen, skriver tilsynet.

Statoil har selv beregnet at rundt 31 tonn gass og 1,6 tonn kondensat lekket ut. Ingen personer ble skadd i hendelsen.

– Statoil har gjennomført gassfareanalyser som viser at ved andre værforhold, kunne utslippet gitt antennbar gass i dekksåpningen om bord på Deepsea Bergen. Analysene viser at antennelse av gassen ikke ville truet integriteten til innretningen, men at det kunne ha medført dødsfall dersom det hadde vært personell i området, skriver Petroleumstilsynet.

Tilsynet påpeker blant annet at det ikke var etablert barriere for å hindre utslipp til sjø, og at viktige «bidragsytere til risiko og endring av risiko» ikke var identifisert og behandlet under planleggingen og gjennomføringen av operasjonen.

(©NTB)