Videointervju med Andreas Thon Aasheim, spesialrådgiver i NORWEA

Andreas Thon Aasheim (Foto: Chul Christian Aamodt)
Andreas Thon Aasheim (Foto: Chul Christian Aamodt)

Petroleumsskattesystemet løfter frem fornybar vindkraft

— Nå gjenstår kun en kommersiell avtale mellom Nyhamna og Havsul, forteller Thon Asheim.

Publisert   Sist oppdatert

Det prates mye om at Norge kan bli store på flytende havvind. Vi spør Andreas Thon Aasheim, spesialrådgiver i NORWEA status på bunnfast havvind.

— Havsul Vindkraftverk er planlagt bygget for å forsyne gassprosseseringsanlegget på Nyhamna med ren fornybar strøm, og dermed avlaste nettsituasjonen i regionen, forteller Andreas Thon Aasheim til enerWE.

Havsul eies av blant annet av BKK Produksjon, Haugaland Kraft, Sunnhordaland Kraftlag og Tafjord Kraftproduksjon.

Skatteregimet i oljebransjen er investeringsvennlig. Dette skatteregimet har den senere tiden møtt stor motstand, både hos politikere og i klima og miljøorganisasjoner. Nå ønsker fornybarnæringen å ta bruk av samme skatteregime.

— Det viktige her er at vindkraftverket skal levere strøm til en installasjon som er under petroleumsskattesystemet. Derfor er det åpenbart at det skal inn under petroleumsskattesystemet, sier Thon Aasheim. Petroleumsskattesystemet er investeringsvennlig, og det ser vi her.

Han understreker at dersom vindkraftverkene ønsker å levere strøm utenfor anlegget på Nyhamna, så vil det heller ikke lenger falle inn under petroleumsskattesystemet.

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. De har tidligere i år gitt grønt lys til at utbygging av havvind som forsyner gassanlegget på Nyhamna skal kunne gå inn i samme skatteregime. Det betyr at de skal kunne trekke fra 78 prosent av utgiftene ved investering, og at de får en skattesats på 78 prosent istedenfor den ordinære selskapsskatten som i 2019 er på 22 prosent.

— Nå gjenstår kun en kommersiell avtale mellom Nyhamna og Havsul, forteller Thon Asheim.

Han antar det vil komme en investeringsbeslutning tidlig neste år, og at en vindpark kan stå klar i 2022-23.

— Da vil vindparken kunne produsere omkring en TWh. Det tilsvarer forbruket i Drammen by.

Dersom Havsul bygges ut, så vil det ikke være eksisterende eiere som kjører prosjektet. Canadiske Enbridge har en opsjon på å kjøpe Havsul, og vil da eventuelt overta.