Staten dro inn 49,5 milliarder fra olje og gass på tre måneder

Publisert

Olje og gass er en innbringende næring, og det er ingen andre bransjen som kan skilte med tilsvarende inntjening.

Nå har SSB lagt frem oppdaterte tall for statsregnskapets inntekter og utgifter, og de viser at de samlede inntektene fra olje og gass i årets første kvartal var på 49,5 milliarder kroner.

Inntektene fordelte seg slik: