Foto: Petro Arctic
Foto: Petro Arctic

Mener Bellona og Natur og ungdom driver skremselskampanje

- Av alle de 1100 letebrønnene på norsk sokkel siden 1966, har vi ikke hatt et eneste utslipp som har nådd land.

Interesseorganisasjonen Petro Arctic anklager Bellona og Natur og undom for å drive en skremselskampanje på feilaktig grunnlag når de angriper letebrønnen som det tyske olje- og gasselskapet Wintershall DEA skal bore sør-vest for Bodø.

Petro Arctic skriver i en pressemelding at den planlagte brønnen ligger i et område som er åpent for petroleumsaktivitet, og hvor det siden 1993 har blitt boret flere brønner.

- Selve brønnen ligger helt sør i blokken, rundt ni kilometer fra Trænarevet. Rundt brønnlokasjonen finnes det ikke koraller, og Wintershall Dea har brukt store ressurser på å ha så lavt miljøfotavtrykk som mulig, Sier Kjell Giæver, administrerende direktør i Petro Arctic.

Myndighetene har bestemt at det bare kan bores i tider på året når fisken ikke gyter, det er få sjøfugl i området og fiskeriaktiviteten er liten.

Selve brønnlokasjonen er rundt 150 kilometer sør-vest av Bodø, 50 kilometer fra Træna og rundt 75 kilometer fra Røst.

Han viser til at det tyske oljeselskapet har med stort miljøfokus i over 30 år utvunnet olje fra Tysklands største oljefelt, Mittelplate, som ligger i nasjonalparken Vadehavet. Dette området på den tyske Nordsjøkysten er også en del av UNESCO`verdensarv. Nasjonalparken er hjem til nesten 4000 arter, hvor av 250 ikke finnes andre steder i verden. Opptil 12 millioner trekkfugler bruker parken hvert år som rasteplass, da denne er rik på blåskjell, snegler, reker og lignede arter.

Av alle de 1100 letebrønnene på norsk sokkel siden 1966, har vi ikke hatt et eneste utslipp som har nådd land

Kjell Giæver

- Dette styrker vår tillit til nettopp Wintershall Dea. At vi i Norge har myndigheter som setter strenge krav, både gjennom Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet, er også med på å sikre at driften vil være ansvarlig.

Giæver viser også til at norsk sokkel har en god historie å vise til når det gjelder utslipp.

- Av alle de 1100 letebrønnene på norsk sokkel siden 1966, har vi ikke hatt et eneste utslipp som har nådd land. Vi har verdens beste oljevern, med høy oppmerksomhet på å unngå utslipp, og en næring og myndigheter som gjør det den kan for å unngå at noe slikt skal skje. Ingen er interessert i en utblåsning eller et utslipp, forsikrer Kjell Giæver.

Han mener at det tyske selskapet Wintershall Deas fortjener honnør for sitt informasjonsarbeid og sin planlagte gjennomføring av denne letebrønnen.

- Lokale myndigheter og andre interessenter i hele området har fått god informasjon, og de forbyggende og operasjonelle tiltak som er iverksatt for å hindre eventuelle klima og miljøpåvirkninger er i verdensklasse, sier avslutter Kjell Giæver.

Dette er en av de mest spennende og lovende brønnen på norsk sokkel i år.

- Et funn her kan være det neste store feltsenteret på norsk sokkel, sier Giæver.

Powered by Labrador CMS