Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Petoro leverte 59 milliarder til statskassen på 6 måneder

Siden 70-tallet har petroleumsvirksomheten bidratt til over 14.000 milliarder kroner i inntekter til fellesskapet.

Stabil produksjon bidro til at Petoro i første halvår 2019 overførte 59 milliarder kroner til oljefondet. Det er tre milliarder mer enn i første halvår 2018.

- Det er svært gledelig å konstatere at inntektene fra statens portefølje fortsatt er høye. Dette viser at våre produserende felt er lønnsomme også i et marked der olje- og gassprisene svinger., sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.

Siden 70-tallet har petroleumsvirksomheten bidratt til over 14.000 milliarder kroner i inntekter til fellesskapet målt i dagens kroneverdi. De totale inntektene anslås over revidert nasjonalbudsjett for 2019 å utgjøre om lag 21 prosent av statens samlede inntekter.

Norge har nå over 9.300 milliarder kroner på bok i Oljefondet, men Petoro påpeker at inntektene fra olje- og gassindustrien er en langsiktig forsikring for kommende generasjoner.

Globale klimagassutslipp må ned, og for å nå klimamålene må vi kutte ut nær all bruk av kull.

Hvis verdens CO2-utslipp skal kuttes raskt til en realistisk pris, vil blant annet norsk gass være en avgjørende bidragsyter

Grethe Moen

- Norges virkelig store bidrag til å redusere globale karbonutslipp ligger nettopp i den rollen vi kan spille som gasseksportør. Hvis verdens CO2-utslipp skal kuttes raskt til en realistisk pris, vil blant annet norsk gass være en avgjørende bidragsyter. Med vår effektive og konkurransedyktige gassinfrastruktur har Norge de beste forutsetningene for å sikre stabile gassleveranser til Europa i flere tiår framover, sier Grethe Moen.

Flere store felt nærmer seg nå ferdigstillelse, først ut er Johan Sverdrup. Utbyggingens første fase er nå nær 90 prosent ferdig.

- Etter planen vil vi kunne starte produksjon i november i år, sier Moen.

Andre byggetrinn av Johan Sverdrup ble formelt godkjent av norske myndigheter 15. mai. Samlet blir feltet den største utbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet.

- Når produksjonen er på topp vil Sverdrup stå for 25 prosent av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel, og dermed gi store inntekter til fellesskapet i mange år framover, sier Moen.

Feltet er elektrifisert og har derfor minimale utslipp, og samtidig en nullpunktspris på under 20 dollar/fat.

Equinor meldte også nylig at investeringsestimatet for fase 1 er ytterligere redusert med 3 milliarder, noe som bidrar til at de totale kostandene er 40 milliarder kroner lavere siden utbyggingsplanen ble levert.

Johan Sverdrup-lisensen har også som mål å ta i bruk de digitale mulighetene fullt ut. Dette innebærer at man nyttiggjør seg rekordstore mengder av data i alle faser av feltets levetid og etter hvert også data fra andre felt.

– Vi er svært fornøyde med at Sverdrup-lisensen har gått i front i arbeidet for mer og bedre datadeling slik det etterlyses i KonKrafts rapport "Konkurransekraft på norsk sokkel" fra februar 2018, sier Moen. Deler av dette arbeidet er i sluttfasen, og vi ser fram til at resultatene tas i bruk på hele norsk sokkel. Dette vil øke lønnsomheten i eksisterende og nye felt, og dermed vår konkurransekraft.

Samlet olje- og gassproduksjon var 1.022 tusen fat oljeekvivalenter per dag, fem prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak naturlig produksjonsfall på oljefeltene og lavere gassuttak fra Troll.

Powered by Labrador CMS